Aranysárkány fejléc kép
 
SZEMERE MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1864.
11. Majus.
esve
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: estve
 
  Mi
chose
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: chere
Johanes
Arany János
!
n
Jegyzet
Mi chere
Johanes
Arany János
– Kedves
János
Arany János
om! (makaróni nyelven; benne hibás fr.)
Csak nehány bötüt most, mert egy az örökös tagosítasi bajok, vendégek nyakamon, más az,
Vadnaÿ
Vadnay Károly
hoz is e postán megy pár vers,
n
Jegyzet
Vadnaÿ
Vadnay Károly
hoz is e postán megy pár vers
Vadnay Károly
Vadnay Károly
a FL-nak volt egyik szerkesztője;
Szemeré
Szemere Miklós
nek ekkor két verse jelent meg: Avult csoha (1864. 116. sz. máj. 22. 495.) és Az egyetlen segély (1864. 156. sz. júl. 11. 655.). A PN Különfélék rovata
Szemere
Szemere Miklós
három versének egyidejű megjelenését jelentette. ( PN 1864. 117. sz. máj. 24. )
és – hosszú level. – Tehát, hic habes újra versiculos duos
n
Jegyzet
hic habes újra versiculos duos
– itt van neked újra két versecske (ismét makaróni nyelven): ezek a Túl a síron (1864. I. 21. sz. máj. 22. 484.) és A vén poéta (1864. I. 6. sz. jún. 26. 605.) címűek lehettek.
! –  
  barátod  
 
Szemere
Szemere Miklós
.  
  ui. Hát hol a manóban vetted te azt a’ „Szömörét”
n
Jegyzet
hol a manóban vetted te azt a’ „Szömörét”
– Szömöre a Buda halálában a kádár (azaz főpohárnok):
 
 
  Ekkor nyita, félvén, Szömöre, közzéjök
  Tar homloka gyöngye aggodalom-bélyög
 
 
(X. ének, 398. sor)
– Zemere, de nem Szömöre”. ambár leveltáromban
 [!]
[sic!]
Szemere
Szemere Pál
[törölt]
« Bátjához »
Pál
Szemere Pál
n
Jegyzet
Szemere Pál
Szemere Pál
Szemere Pál
Szemere Pál
, a XVII. század közepén királyi táblai ülnök, akinek testvére
Szemere Dora
Barkács Mihályné Szemere Dóra
(Barkács Mihály felesége) volt.
bátjához (1640ben) így írja magát alá húga: „az
Sömöre Dorkó
Barkács Mihályné Szemere Dóra
!” de ez csak a
Dorkó
Barkács Mihályné Szemere Dóra
[szerkesztői feloldás]
Új sor kezdődik, amelynek elején ! van, ceruzával [] közé fogva
együgyüsége. Abban pedig hogy kopasznak fested, – én lebegtem szemed előtt. No hiszen majd számon kérem toled,
 [!]
[sic!]
ha pestre
 [!]
[sic!]
megyek, az
illy
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ílly
sértegetéseket ne fé
lj
Beszúrás
! – aztán, ha komolyan akar is, beszéllni, nevetnek hallgatói! –
n
Jegyzet
ha komolyan akar is, beszéllni, nevetnek hallgatói
– Utalás az eposz X. fejezetében történtekre, amelyben Szömöre Buda követeként Eteléhez érkezik (405–428.).
jó jó. mind
 [!]
[sic!]
számon kérjük ezt is!  
  Hé! én maig sem irtam! Nem tudok, rosz álmos (betegség ez álmosság; trefán
kül
Szerkesztői feloldás: kivül
, orvos mondá) semmi erő vagyok. Most értem én csak
Reguly
Reguly Antal
i
n
Jegyzet
Reguly
Reguly Antal
i
Reguly Antal
Reguly Antal
(1819–1858): nyelvész, néprajzkutató, utazó, 1843-tól az Akadémia levelező tagja. A magyarországi finnugrisztika egyik első képviselője: északi és keleti nyelvrokonaink körében kutatott, először járva a vogulok és osztjákok közt. Hazatértét követően a pesti egyetemi könyvtár első őrévé nevezték ki.
mikor mondá hogy nem képes dolgozni! – fordits
[szerkesztői feloldás]
a lap alján
 
  A vén poeta. – E bohoságot
Vadaÿ
Vadnay Károly
 [!]
[sic!]
közelebb írt (verset kér Naptárába)
n
Jegyzet
verset kér Naptárába
– Ez feltehetőleg a
Vadnay Károly
Vadnay Károly
és Szokoly Viktor által szerkesztett Emich Gusztáv Nagy Képes Naptára 1865-re, amely a Kegyetlen szándék c. Szemere-verset tartalmazza.
levele juttatta eszembe. Irja, kéri
Balázs Sándor
Balázs Sándor
arczképemet, hogy lapjába
n
Jegyzet
hogy lapjába
Balázs Sándor
Balázs Sándor
ekkor az OrszTükrének volt szerkesztője.
adhassa. Nem kűldtem el, – de ez esetre a’ vers irasa
 [!]
[sic!]
otlött
 [!]
[sic!]
eszembe. Saját fizimiskámat (pályám fizimiskáját) rajzolom benne.