Aranysárkány fejléc kép
 
PODMANICZKY FRIGYES – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Aszód, 1864. május 14.
 
  Tisztelt barátom!  
  Vagyok bátor e beszélyemet kegyelmedbe ajánlani:
n
Jegyzet
Vagyok bátor e beszélyemet kegyelmedbe ajánlani
– Bár
AJ
Arany János
azt írta a Nyilt levelezésben: „Köszönettel vettük. Reméljük, az alternativa esete nem fordúl elő. Szives tiszteletünket!” ( Ko 1864. I. 21. sz. máj. 22. ; AJÖM XII. 253., 576.),
Podmaniczky
Podmaniczky Frigyes
tól csak az év vége felé jelent meg A varázs-hegedű (Ko 1864. II. 21–22. sz. nov. 20., 487–493., nov. 27. 510–517.).
Németh G. Béla
Németh G. Béla
ennek alapján úgy véli, hogy
AJ
Arany János
„a novellát úgy látszik, még sem fogadta el.” ( AJÖM XII. 576.)
AJ
Arany János
és
Podmaniczky
Podmaniczky Frigyes
levélváltásai csak töredékeiben maradtak fönn, ezt igazolja egy másik, az év vége felé kelt szerkesztői üzenet, amelyről nehezen tudjuk eldönteni, vajon a májusban küldött szöveg sorsára vonatkozik-e, vagy egy újabb novelláéra (és akkor a májusi küldemény továbbra is fiókban maradt): „Aszód. Sajnálnók, ha a hallgatás által félreértést okoztunk volna. Közelebbi alkalommal reméljük mindent jóvá teszünk.” ( Ko 1864. II. 15. sz. okt. 9. ; AJÖM XII. 260., 583.) vesd össze 1953.
ha adhatónak véled örülni
[szerkesztői feloldás]
Innentől kezdve a kettős ékezetű magánhangzók ékezeteit összehúzza; a mai helyesírásnak megfelelően emend.
fogok rajta, ha nem: légy szíves a „nyilt
evelezésben
Szerkesztői feloldás: levelezésben
” tudatni velem, – hogy annak idején elhozhassam, s mással szolgálhassak.  
  Magamat kegyeidbe ajánlva maradok tisztelőd  
  Aszód 1864. Május 14.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 603.)