Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1864. június 4.
 
  Kedves barátom!  
  Gondolom, mit gondolsz már rólam. Hejh, csak nem ir, nem kűld nekem semmit az a hanyag poéta, az a rosz ember, az a hűtelen barát! Igazán, hidd el: magam is restellem már a dolgot, de nem vagyok képes írni. Annyi mindenféle komiszság zavar és abajgat mindennap, hogy Isten a megmondhatója! Aztán vénűlök, komorodom,
kedételenedem
Szerkesztői feloldás: kedélytelenedem
;
[szerkesztői feloldás]
a fol. szakadt
és szemem e
gyönyörü
[bizonytalan olvasat]
tavasznak idején többet szenved, mint szenvedett télben vagy bármikor. A természetnek vagy providentiának
n
Jegyzet
providentiának
– gondviselésnek (lat.)
is különös gustusa és passiója jött torturázni bennünket. Áteltük
 [!]
[sic!]
az 1863 iki kínos esztendőt, jobbat várva s remélve; és ime lett roszabb; e tavaszon még harmat se volt nálunk; állatnak s embernek a szájából kifogyott a táplálék, határunkon minden veszni indult. Nem értünk egyetlenegy tavaszi napot; nem voltam képes egy virágot nyilásra birni, egy tenyérnyi hantot befogantatni. Sohol
 [!]
[sic!]
sincs öröm; s hát a jövő?! Hiszen ha minden ember ugy volna megteremtődve mint
Miklos
Szemere Miklós
ka
n
Jegyzet
Miklos
Szemere Miklós
ka
Szemere Miklós
Szemere Miklós
ki 60 éven túl is csak a lasztóczi glebához
n
Jegyzet
glebához
– göröngyhöz, röghöz (lat.)
dörgöli az orrát s megifjul mint a sas; de némelyikünk meg korábban elvénül mint dukálna is! Ne itélj hát édes
János
Arany János
om balúl felőlem; bizony törekszem rajta: hogy kűldhessek mentül elébb valamit. A fövárosi lapoktól
n
Jegyzet
fövárosi lapoktól
– A Fővárosi Lapok 1864. jan. 1-jével indult szépirodalmi napilap, melynek szerkesztője
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
és
Vadnay Károly
Vadnay Károly
volt
is nálam hever már hetek óta néhány forint s nem tudok eleget tenni.  
  Hanem itt van a nyár!
Szalontá
Nagyszalonta
t már megjártad; hát Hanva mit vétett?
[törölt]
« ! »
n
Jegyzet
hát Hanva mit vétett
Tompa
Tompa Mihály
1863 őszétől hívja Aranyékat Hanvára vagy Ajnácskőre (1718.), de ez az utazás elmaradt.
 
  Az asszony nincs itthon, Susára
n
Jegyzet
Susa
– kis község Gömör megyében, ma a magyar–szlovák határ mellett Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
ment; próbálgatja már gyakorolni magát a – szekéren ülésben.  
  Szívesen ölellek mind egytölegyíg
 [!]
[sic!]
benneteket!  
  Hanva, junius 4. 1864.  
 
igazhíved
Szerkesztői feloldás: igaz híved
 
 
Tompam
Szerkesztői feloldás:
Tompa m
Tompa Mihály
 
  U.I. Hát hogy’ laktok az új quártélyon?
n
Jegyzet
az új quártélyon?
– Aranyék az Üllői és Hárompipa utca sarkáról (Üllői út 11.) a szomszédba, az Üllői út 7. szám alá költöztek.
Csudálatos ez a mi életünk; mert még csak nem is gratulálhat egymásnak az ember. Szállásszállás…  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 663.)