Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Szabadszállás, 1864. június 7.
 
  Kedves Barátom!  
  Igaz bizaz!
n
Jegyzet
Igaz bizaz
AJ
Arany János
egy azóta elveszett levélben vagy talán Szász Béla közvetítésével kérte
Szász Károly
Szász Károly
tól a Téli rege kéziratát, mert neki kellett gondoskodnia arról, hogy „a Társaság által fordíttatott
Shakespeare
Shakespeare, William
darabok fordításkéziratai meglegyenek a Társaság könyvtárában” ( AJÖM XII. 577.).
az az hogy csa
k
Beszúrás
félig igaz; s hogy ez nekünk
Pest
Budapest
en létemkor eszünkbe nem jutott.  
  Tehát a Téli regét én csakugyan elkértem
Greguss
Greguss Ágost
tól; de csak hogy újra irnom ne kelljen, a színházhoz beadandót; és beadtam.
n
Jegyzet
a Téli regét
[szerkesztői feloldás]
beadtam
– A darab a II. kötetben jelent meg (1864)
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Julius Caesar-fordításával együtt. A kiadással párhuzamosan történhettek a színházi bemutató előkészítésének munkálatai (1865. jan. 1.). Vesd össze Bayer 1909. II. 300., 303.
Ott van már most a Színháznál és a Titkártól elkérendő. Hogy pedig ezen elkérés annál könnyebben essék s
netalání
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: netaláni
fönakadás benne ne legyen, im’ ide melléklek egy kis levelkét a Titkárhoz, e tárgyban.
n
Jegyzet
ide melléklek egy kis levelkét a Titkárhoz, e tárgyban
– A Kisfaludy Társaság titkára
Greguss Ágost
Greguss Ágost
volt.
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszolt: „
Sz. K
Szász Károly
urnak. Sz. Sz. Baj, baj. De talán megkapjuk a példányt: hanem azt szétvágják a nyomdában, s abból nem lesz többé ’könyvtári’ példány. A másik dolgot teljesitjük, mihelyt szétnézhetünk a finánczia körül.” ( Ko 1864. I. 24. sz. jún. 19. 576.; AJÖM XII. 253–254., 577.)
 
  Nem tudom, valjon
Béla
Szász Béla
adott e a Koszorúnak át egy pár verset részemről? S nem tudom, teljesitette-e a mit
rá biztam
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: rábiztam
hogy a Kis leány románcza alá ismét Zs. Lajos nevet tegyen?
n
Jegyzet
a Kis leány románcza alá ismét Zs. Lajos nevet tegyen
– A vers így jelent meg. ( Ko 1864. II. 11. sz. szept. 11. 243–244.)
 
  Ha terhedre nem esik, fölkérlek arra ís, hogy az e félévben megjelent kevés dolgozatom diját sziveskedjél postán elküldeni,
n
Jegyzet
e félévben megjelent kevés dolgozatom diját sziveskedjél postán elküldeni
Szász Károly
Szász Károly
ekkori munkái:
Shakespeare
Shakespeare, William
némely műveiről. I. Othello (Ko 1864. I. 19–20. sz. máj. 8. 433–436., máj. 15. 457–461.), a Shakespeare c. ( Ko 1864. I. 19. sz. máj. 8. 436–437.) és Zs. Lajos álnéven az Emléksorok I–III. (Ko 1864. I. 12. sz. márc. 20. 278.).
mert – –  
  Ölelünk
mind hármatokat
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: mindhármatokat
s vagyok  
  szereto
 [!]
[sic!]
barátod  
 
SzászK.
Szerkesztői feloldás:
Szász K.
Szász Károly
 
 
SzSzáll
Szerkesztői feloldás:
SzabadSzállás
Szabadszállás
1864 Junius 7k  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.)