Aranysárkány fejléc kép
 
MENTOVICH FERENC – ARANY JÁNOSNAK
MVásárhely
Szerkesztői feloldás:
MarosVásárhely
Marosvásárhely
Jun. 11-én 1864.  
  Édes
János
Arany János
om!  
  Az idezárt és lapodba szánt értekezést
n
Jegyzet
Az idezárt és lapodba szánt értekezést
– A levél
Mentovich
Mentovich Ferenc
értekezése mellett feltehetőleg F. Szabó Sámuel munkáját is tartalmazhatta (vesd össze 1810. és 1817. ), bár erre sem
Mentovich
Mentovich Ferenc
, sem a levelére reagáló
AJ
Arany János
nem utalt (l. alább a Ko szerkesztői üzenetét).
az itt
MVásárhelytt
Szerkesztői feloldás:
MarosVásárhely
Marosvásárhely
tt
tartott tanári értekezleten olvastam fel,
n
Jegyzet
az itt
MVásárhelytt
Szerkesztői feloldás:
MarosVásárhely
Marosvásárhely
tt
tartott tanári értekezleten olvastam fel
– A gyűlésre 1864. máj. 9. és 12. között került sor. A PN beszámolója szerint
Mentovich
Mentovich Ferenc
„az ember eredetéről és fejlődéséről szóló értekezésével lépett fel,
[szerkesztői feloldás]
a vallás és tudományok közti viszonyról, s azok elő haladásáról is beszélt; a philosophiát sem hagyta ki, melyet megtámadni, a hol csak lehet, el nem mulatja; volt is aztán vitatkozás; Takács János kolozsvári tanár, Szász Domokos, ugyancsak kolozsvári pap, hevesen támadták meg”. ( PN 1864. 128. sz. jún. 7. ) Az értekezés címe: Az ember nyomai a messze múltban és kinézései a jövőben (Danielisz 1969.).
nagy számú hallgatóság előtt, melynek nagy részét vidéki papok képezték. Sokan helyeselték azt, mások meg (az orthodox papok) kétkedve razták
 [!]
[sic!]
fejeiket. Minek folytán értekezésem egész Erdélyben „berűhmt” és „berüchtigt”
n
Jegyzet
„berűhmt” és „berüchtigt”
– híres és hírhedt (né.)
lett. Minden oldalról ostromoltatom annak kiadásával. Szeretném ha a „Koszorúban” jelenhetne meg.
n
Jegyzet
Szeretném ha a „Koszorúban” jelenhetne meg
AJ
Arany János
szerkesztői üzenetben válaszolt: „
M.Vásárhely
Marosvásárhely
, M. Rettentő bajos állapot ez, kivált most. Várjunk vele egy kissé, azalatt meggondoljuk. ha sürgetős, akkor visszaküldjük.” ( Ko 1864. I. 25. sz. jún. 19. 600.; AJÖM XII. 254., 577.) Nem a Ko-ban, hanem az OrszTükrében jelent meg ( 1864. 30–31. sz. okt. 21. 354–356., nov. 1. 364–365.).
Azon esetben ha bárminő okokból nem közölhetnéd sziveskedj azt, bérmentetlen vissza küldeni. Tudom én hogy nagy alkalmatlankodás azt kivánni a szerkesztöktől, hogy vissza küldjék az el nem fogadott dolgozatokat, hanem ez egy esetben tégy kivételt, minthogy több példányban nincs leirva, s okvetlenül, ha te nem közölheted, valamelyik erdélyi lapban kiadni akarom.
n
Jegyzet
valamelyik erdélyi lapban kiadni akarom
– A Kolozsvári Közlönyben – feltehetőleg a heves vita miatt – nem jelent meg a gyűlésről ismertetés.
 
  Épen Kolozsvárról jövök, hol találkoztam
Szabó Károly
Szabó Károly
lyal, sokat kérdezősködtem tőle, és Szász Bélától rólatok.  
  Sziveskedj a szerkesztői postában tudatni, hogy dolgozatomat visszavárjam-e vagy nem. A kedves komámasszonyt nömmel együtt tiszteli, téged ölel  
  szerető barátod  
 
Mentovich
Mentovich Ferenc
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 602.)