Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁGYI ISTVÁN – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Máramarossziget, 1864. június 12.
 
  Kedves barátom,  
  A Kisfaludytársaság
 [!]
[sic!]
által szétküldött felszóllitás következtében a szigeti pártolók közül hozzám ezek tettek fizetéseket:  
  1862 -ről: Váradi Gábor
n
Jegyzet
Váradi Gábor
– l. az 1771. sz. levél jegyzetét
 
  1863 -ról: Sándor Lajosné
n
Jegyzet
Sándor Lajosné
– ismeretlen személy
 
  Pataki Jánosné
n
Jegyzet
Pataki Jánosné
– l. az 1771. sz. levél jegyzetét
 
 
fiskolai
Szerkesztői feloldás: felsőiskolai
önképző
társ.
Szerkesztői feloldás: társaság
 
  Ezek összesen tesznek 5 befizető után 20 ftot.  
  Ha vajon a többiek, kik bizonyára szintén kaptak felszóllitást, nem egyenesen küldték-e fel illetményeiket, nem tudom. Ne sajnáld a fáradságot tudatni velem a neveket
n
Jegyzet
Ne sajnáld a fáradságot tudatni velem a neveket
AJ
Arany János
szerkesztői válasza: „
M. Sziget.
Máramarossziget
A küldeményt vettük, s a ’legapróbb szeg’ nagyon jó nekünk, hadd jőne minél több. A most beküldött neveken kivül, a többi, kiket a multkor irtam volt, mind fel van szólitva, s eddig nem kaptunk választ.” ( Ko 1864. I. 26. sz. jún. 26. 620.; AJÖM XII. 254., 578.
, én egyenesen megfogom
 [!]
[sic!]
őket kérni; igy némi átallásnak látom belerugtatni, mert hát ha csak ugyan beküldötték. Azt azonban tájékozásul ide irom, hogy TomorySándor
n
Jegyzet
Tomory Sándor
– ismeretlen személy
1863. október óta pesti lakos,
Török Pál
Török Pál
n
Jegyzet
Török Pál
Török Pál
– l. az 1699. sz. levél jegyzetét
mellett káplán s tanitó az elemi iskolában; ő tehát ott keresendő meg.
Szathmáry
Szathmáry Károly, P.
n
Jegyzet
Szathmáry
Szathmáry Károly, P.
P. Szathmáry Károly
Szathmáry Károly, P.
tudod, hogy Enyeden lakik.  
  Innen mindig kapta könyveit. Itt fogsz még venni 6 ftot. Ez a feleségem előfizetése a Koszoru 2 d félévi folyamára.  
  ––  
  Néha megszáll az a szőrszálhasogatási vágy, hogy ha valamit olvasok, mondjak, irjak rá valamit, a miben feljegyzem hol látok hibát. Ily apróságaim meglehetős számmal vannak már. Nagyobb részt nyelvészetiek s irodalom történetre vonatkozók. Próbául ide csatlom a Rontó Pál ra s Kádár
Istv̄ra
Szerkesztői feloldás: Istv̄ánra
vonatkozókat.
n
Jegyzet
Rontó Pálra s Kádár Istvánra vonatkozókat
Apróságok I és Apróságok II (Ko 1864. II. 6–7. sz. aug. 7. 141–142., aug. 14. 165–166.)
Adj helyt nekiek lapod hátulján.
n
Jegyzet
Adj helyt nekiek lapod hátulján
AJ
Arany János
örömmel üdvözölte a „forgácsokat”; a következő félévben négyszer is helyet szorított nekik.
Jobb ha világot lát; igy még hasznát veszi valaki. Most a
Zrinyi Miklós
Zrínyi Miklós
ra vonatkozókat állitom egybe,
n
Jegyzet
Zrinyi Miklós
Zrínyi Miklós
ra vonatkozókat állitom egybe
– Ilyen témájú „apróság” nem jelent meg.
melyeket akkor jegyzék fel, mikor
Salamon
Salamon Ferenc
nak lapodban megjelent gyönyörü értekezését
n
Jegyzet
Salamon
Salamon Ferenc
nak lapodban megjelent gyönyörü értekezését
Zrínyi Miklós ifjusága (Ko 1864. I. 8–10. sz. febr. 21. 169–173., febr. 28. 193–197., márc. 6. 217–221.)
olvastam „Zrinyi ifjuságáról
[szerkesztői feloldás]
. Eddig nem ismert, legalább nem használt adatokat találsz 30 bennök, melyek e tárgyat több tekintetben világositani
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
vagy kiegésziteni fogják. Fogadd szivesen. Szegény háztól ösztövér bárány;
n
Jegyzet
Szegény háztól ösztövér bárány
– szólásmondás: ’jó szívvel küldött csekély ajándék’. (L.
Erdélyi János
Erdélyi János
: Magyar közmondások könyve,
Pest
Budapest
, 1851. 7075.)
de mint itt mondják: ki tudja mire jó?  
  Örömmel olvastam
Laczi
Arany László
d
felszóllalását a székelyballadák ügyében.
n
Jegyzet
Örömmel olvastam
Laczi
Arany László
d felszóllalását a székelyballadák ügyében
Arany László
Arany László
: Egy pár székely „vad rózsa” védelme címmel ( PN 1864. 118. sz. máj. 25. )
Uj sarjadék s én hiszem, új és igaz aquisitió
n
Jegyzet
aquisitió
– szerzemény, jelenség (lat.)
azon a téren, a hol a tollat kell majd forgatni. Látom, hogy a népirodalom tanulmányozására adta magát. Helyesen; onnan sokat tanulhatni, még sokáig, mindig. Én a Karácsonyi Mystériumokat gyüjtögetvén nagytüzzel: csak az e vidéken szerzettek közt is, bámuló s örvendő gyönyörüséggel mondom, oly darabot találtam, igazi népszüleményt, mely nekem lelki élmény
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
, ha olvasom, tanulom. Ha többet is kaphatnék az ország többi résziből is (most a székely földröl biztatnak): egy bő commentárral azonnal kiadnám őket.  
  Be szeretnék a szünidőben
Pest
Budapest
re felrándulni; de nem tudom, lehet-e belőle valami. Ha
c
Beszúrás
sak lehetséges lesz: nem mulasztom el.  
  Kedves nődet, fiadat, én és enyéim a legszivesebb szeretettel ölelünk.  
 
Sziget
Máramarossziget
, junius 12. 1864.  
 
igazhived
Szerkesztői feloldás: igaz hived
 
 
Szilágyi
Szilágyi István
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 609.)