Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, junius 16. ͞864.  
  Kedves barátom! én azt hiszem hogy ha elakarnám
 [!]
[sic!]
magamat sikkasztani, a legegyszerűbb mód volna: felpakoltatni személyemet a postára. Hiszen a mit én oda feladok, 3/4 részben elvesz. Bizonyosan ugy járt pár héttel ez előtti küldeményem is,
n
Jegyzet
pár héttel ez előtti küldeményem is
– Ez
Tóth Endre
Tóth Endre
előző (1864. máj. 31-én kelt) levele.
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszol: „Csakugyan nem láttuk az előbbi küldeménynek szinét se. Valahol a jegyeket kallabolják. A mostani természetesen megjött. Szeretnénk magánlevelet irni. Szives üdvözlések!” ( Ko 1864. I. 26. sz. jún. 26. 620.; AJÖM XII. 254., 578.) – A kérdéses levél viszont megvan és fennmaradt, talán később érkezett – bár
AJ
Arany János
erről nem tett említést
különben tudom, hogy sziveskedtél volna nyilt leveleid közt kérésemre válaszolni.  
  Azért, az előbbi kis küldeményt lapod számára ide mellékelve,
n
Jegyzet
az előbbi kis küldeményt lapod számára ide mellékelve
A mult képe c. vers ( Ko 1864. II. 4. sz. júl. 24. 77.)
megujitom elveszett levelembeli kérésemet hozzád, mi nem volt egyéb, mint hogy lennél oly jó, ha már időt vehettél magadnak költeményem átolvasására, irnád meg röviden észrevételeidet; mondanád ki továbbá, nem volna-e felesleges beadni a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társaságnak? avagy más uton nem tudnál-e egy kiadót ajánlani nekem, vagy megfordítva? mindenesetre p
e
Beszúrás
dig, hogy javitásokat tehessek: küldenéd vissza,
n
Jegyzet
hogy javitásokat tehessek: küldenéd vissza
– Ez július közepén történt (1826.).
kérlek alásan, s bocsáss meg nekem eme bizalmas alkalmatlankodáso
mért
[bizonytalan olvasat]
.  
  Én az idén, a leghihetőbben, kénytelen leszek lakásomat közétek tenni…
n
Jegyzet
Én az idén, a leghihetőbben, kénytelen leszek lakásomat közétek tenni…
Tóth Endre már 1862-ben megpendítette esetleges költözését (1529.), erre azonban nem került sor.
számtalan okoknál fogva. Csónakban leszek ott melynek lapátja sincs, ha csak ti nem adtok azt kezembe!  
  Isten veled!
Gy. Palit
Szerkesztői feloldás:
Gyulai Pali
Gyulai Pál
t
üdvözlöm, ismeretlen családodnak add át szíves tisztele
te
Beszúrás
met, lelkemből ölelve vagyok tisztelő s szerető  
  barátod  
 
Tóth Endre
Tóth Endre