Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1864. június 22.
 
  Kedves barátom!  
  Két, napokig tartó szaggatottságban s kővagással
 [!]
[sic!]
vetekedő munka közt öszvetákolt verset zárok ide. Egyiket vedd el, másikat kűldd el.
n
Jegyzet
Egyiket vedd el, másikat kűldd el
– A Ki a szabadba… című a Ko-ban jelent meg ( 1864. II. 2. sz. júl. 10. 28–29.), a Bérc és lapály címűt a
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
szerkesztette FL közölte ( 1864. 148. sz. júl. 1. 623.).
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
t szerkesztői üzenetével nyugtatta: „Hanvára. Nem későn jött, de a véletlen máskép intézte most egyszer. A másikat ’gyorsan, biztosan’ átadtuk.” ( Ko 1864. II. 1. sz. júl. 3. 24.; AJÖM XII. 255., 578–579.)
Toth Kálmán
Tóth Kálmán
tól hetekóta
 [!]
[sic!]
nálam hever nehány forint s csak most tehetek tartozásomnak eleget. Juttasd a laphoz a verset gyorsan és biztosan. Ma tökéletes esőt kaptunk; két év óta nem volt ilyen. A buzára már késő, de egyébre megbecsűlhetlen. De mit tudod te városi ember és poéta, mikor kell az esö, mikor nem?  
  Ölelünk, csókolunk benneteket!  
  Hanva jun 22. 1864  
 
igazbarátod
Szerkesztői feloldás: igaz bará
to
Beszúrás
d
 
 
Miska
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 663.)