Aranysárkány fejléc kép
 
SZABÓ SÁMUEL – ARANY JÁNOSNAK Marosvásárhely 1864 29/6  
  Kedves János Bácsi!  
  Idezárva küldök egy dolgozatot,
n
Jegyzet
küldök egy dolgozatot
Székely népköltemények IV. (egyszersmind adalék a ‘Vadrózsa’ hadjárathoz), amely a Vadrózsa-perhez kapcsolódik ( Ko 1864. II. 2. 64. júl. 10. 40–43.).
melyről
Mentovich
Mentovich Ferenc
küldeményében nehány szóval emlékeztem.
n
Jegyzet
melyről
Mentovich
Mentovich Ferenc
küldeményében nehány szóval emlékeztem
– Valószínűleg az 1809. sz. levéllel érkezhetett, de sem abban, sem
AJ
Arany János
ahhoz kapcsolódó szerkesztői üzenetében nincs róla szó („
M.Vásárhely
Marosvásárhely
, M. Rettentő bajos állapot ez, kivált most. Várjunk vele egy kissé, azalatt meggondoljuk. ha sürgetős, akkor visszaküldjük.” Ko 1864. I. 25. sz. jún. 19. 600.; AJÖM XII. 254., 577.).
 
  Én ugyan követelödző
 [!]
[sic!]
nem igen szoktam lenni, de az egész coetus
n
Jegyzet
coetus
– társaság, gyülekezet (lat.)
méltó indignatiora
n
Jegyzet
indignatio
– méltatlankodás, felháborodás (lat.)
fakadt a méltatlan gyanusitások ellenében s elégtételt kiván
[törölt]
« . »
,
Beszúrás
ezért sürgető közlését kérem.
Beszúrás
 
  Én oly szamár emberrel, mint a milyen
Grozescu
Grozescu, Julian
úr,
n
Jegyzet
Grozescu
Grozescu, Julian
Julian Grozescu
Grozescu, Julian
(1838–1872): román költő, író, műfordító, aki
Pest
Budapest
re kerülvén jogi tanulmányai mellett irodalommal foglalkozott.
semmi dicsőségnek nem tartom a vitát
[szerkesztői feloldás]
a t-k ugyanazon vonallal áthúzva
s valóban szót sem érdemelne, ha utolsó nyilatkozata
n
Jegyzet
utolsó nyilatkozata
Grozescu
Grozescu, Julian
válasza a polémiát kezdő cikkére érkező feleletekre a FL-ban jelent meg Válasz a székely „vad rózsák” védelmezőinek megtámadásaira (FL 1864. 131. sz. jún. 10.). Bővebben:
Németh G. B.
Németh G. Béla
1985. 40–51.
oly dölyfös nem lenne, mint az egész ugorkafára mostanság felkapaszkodott
n
Jegyzet
az
[szerkesztői feloldás]
ugorkafára mostanság felkapaszkodott
– A „felkapaszkodott az ugorkafára” szólás gúnyos megjegyzés arra, aki hirtelen meggazdagodott vagy érdemtelenül magas polcra jutott és elbizakodottá, gőgössé vált ( O. Nagy 1994. 695., Ujváry 2001. 576.). Szerepel
Erdélyi János
Erdélyi János
1851-ben kiadott gyűjteményében is, „felkapott az uborkafára” alakban ( Magyar közmondások könyve.
Pest
Budapest
, 1851 ).
tudatlan oláh bur
[törölt]
« a »
e
Beszúrás
aucratia.
n
Jegyzet
bureaucratia
– bureaucratie: hivatali apparátus (fr.)
 
  Csempészve küldök
n
Jegyzet
Csempészve küldök
– nem postai utalvány útján, hanem a levélbe helyezve
továbbá 6 uj ft orvostudor Antal László
n
Jegyzet
Antal László
– l. az 1754. sz. levél jegyzetét
Marosvásárhelyt
Beszúrás
részére előfizetés gyanánt a Koszorú 2 ik félévi foly
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
mára.  
  Kedves családját üdvözölve
[szerkesztői feloldás]
a magánhangzók ékezetét egyetlen vízszintes vonal jelzi
s az ismerősöket köszöntve maradok  
  tisztelője  
 
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 604.)