Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Miskolc, 1864. július 4.
 
  Kedves barátom!  
  Ma vettem a
Greguss
Greguss Ágost
n
Jegyzet
Greguss
Greguss Ágost
Greguss Ágost
Greguss Ágost
ekkor a Kisfaludy Társaság titkára is volt, s ilyen minőségében a Shakespeare-kiadás szervezésében is tevékeny szerepet vállalt.
által visszaküldött Andronicust. Áttekintem a birálók megjegyzéseit
n
Jegyzet
birálók megjegyzéseit
– A két bíráló (
Greguss Ágost
Greguss Ágost
és
Bérczy Károly
Bérczy Károly
) a Kisfaludy Társaság 1864. jún. 30-i ülésén adta be véleményét: mindketten a sorozatba felvehetőnek nyilvánították a fordítást, „de mindakettő
 [!]
[sic!]
javitásokat is javasolván egyes helyein,
[szerkesztői feloldás]
a birálók megjegyzéseit, használat végett, a forditóval közöltetni határozza”.
Lévay
Lévay József
a Kisfaludy Társaság 1864. szept. 28-i ülésére küldte be a kijavított fordítást; ekkor a Társaság véglegesen elfogadta a munkát, de
Bérczy Károly
Bérczy Károly
nak kiadta még egy revízióra. Vesd össze még az 1729. sz. levéllel. Megjelenése: IV. kötet (1865),
Petőfi
Petőfi Sándor
Coriolanus-fordításával együtt.
s a hol csak lehet, használni fogom, s a kéziratot talán Henrikkel együtt minél előbb felküldöm.
n
Jegyzet
talán Henrikkel együtt minél előbb felküldöm
– A IV. Henriket (két rész) szintén
Lévay
Lévay József
fordította (1867-ben jelent meg a XV. kötetben); 1864. szept. 3-án csak a Titus Andronicust küldte.
 
  Szombaton azaz folyó hó 9 én indulok Koritniczára.
n
Jegyzet
Koritniczára
Lévay
Lévay József
már az előző évben is tervezte utazását a kedvelt fürdőhelyre (vesd össze 1695.), élményeiről beszámolt a Ko hasábjain is (l. az 1859. sz. levél jegyzetében).
Addig még mind valami versfélét, mind
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társasági pénzt fogsz kapni tőlem.
n
Jegyzet
Addig még mind valami versfélét, mind
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társasági pénzt fogsz kapni tőlem
– Ez a levél ismeretlen, valószínűleg elveszett (1822.). A szóba jöhető versek: A szenvedőhöz (Ko 1864. II. 9. sz. aug. 28. 195–196.), Az erdők titka (Ko 1864. II. 17. sz. okt. 23. 388.) és a Bérczek között (Ko 1864. II. 20. sz. nov. 13. 461.).
 
  A
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
felett mondandó emlékbeszéddel,
n
Jegyzet
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
felett mondandó emlékbeszéddel
– A Kisfaludy Társaság 1864. jún. 30-i ülésén
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
et szerette volna felkérni, aki ezt elhárította; ezután merült fel
Lévay
Lévay József
neve („mint a ki
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
ral, élete utolsó éveiben, legtöbbet közlekedett”). Ő ezt – rövid tanakodás után – az ősz folyamán elvállalta (erről a Kisfaludy Társaság szept. 28-i ülésének jegyzőkönyve szól, vesd össze még az 1848. és 1859. sz. levéllel ); 1865. febr. 6-án, a Kisfaludy Társaság éves nagygyűlésén meg is tartotta emlékbeszédét.
mire
Gr.
Szerkesztői feloldás:
Greguss
Greguss Ágost
felszólit, nem tudom, mit tegyek. Bajos dolog az egész emberről szóllani: csak az irót
[törölt]
« l »
e
Beszúrás
mlegetni benne, kevés. Pedig szeretnék s érzem is hogy tartozom az ő emlékezetének. Annak idejében igyekezlek tudósitni e részben is.  
  Két jó tanitványom viszi e levelet. Megkértek, hogy küldjem őket hozzád, hadd lássanak. Szép ábrándozása a fiatal léleknek, miért gátolnám őket. Egyik Markó László evangelicus-testvérünk, a másik
Pórus László
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Pónus László
n
Jegyzet
Markó László
[szerkesztői feloldás]
Pónus László
Markó László (1848–1918): 1855-től családja Miskolcon élt; ott járt ref. gimnáziumba. 1874-től orvosként Miskolcon dolgozott; 1879–1889 között Borsod megye főorvosa volt. Pónus László: ismeretlen személy.
egészen a miénk s még némi költői vénával is bír.  
 
Miska
Tompa Mihály
a minap olyast említett, mintha megtörténhetnék, hogy e nyár folytán lejöttök Hanvára.
n
Jegyzet
hogy e nyár folytán lejöttök Hanvára
– Erre nem került sor.
Én is örülnék ám annak; de tudnom kellene róla egy kissé előre.  
  Isten áldjon minden jóval! Kedves tieidet szívesen tisztelem  
  Miskolcz Juli. 4. 86͞4  
 
igazbarátod
Szerkesztői feloldás: igaz barátod
 
 
LévayJ
Szerkesztői feloldás:
Lévay J
Lévay József
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.)