Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1864. július eleje
 
 
[szerkesztői feloldás]
E levelében a talán már Koritnyicára készülő
n
Jegyzet
talán már Koritnyicára készülő
– E levél talán még Miskolcon íródott, amire
Lévay
Lévay József
júl. 4-i levele utal: „Szombaton azaz folyó hó 9én indulok Koritniczára. Addig még mind valami versfélét, mind
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társasági pénzt fogsz kapni tőlem.” (1819.) – Az alább felsorolt feltételezések azonbankésőbbre, júl. 10–15. közöttre csúsztatják keletkezését.
Lévay
Lévay József
feltehetőleg a Koszorú számára küld verse(ke)t, valószínűleg egy hosszabb recenziót Thaly Kálmán Régi magyar vitézi énekek és elegyes darabok című kötetéről és esetleg a Kisfaludy Társaságnak pénzt.
n
Jegyzet
a Koszorú számára küld
Lévay
Lévay József
valószínűleg ekkor küldhette ősszel megjelenő verseit: Az erdők titka (Ko 1864. II. 17. sz. okt. 23. 388.) és a Bérczek között (Ko 1864. II. 20. sz. nov. 13. 461.) címűeket (ha ez így van, akkor a levél vagy a fürdőhelyen vagy Miskolcra visszatérte után született, hiszen az említett versek magukon viselik a táj hangulatát). Kevésbé valószínű, hogy a társasági pénzeket ebben küldte, mivel őszi levelei (1859., 1866.) pártolói díjakat is tartalmaznak. A Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok c. Thaly-recenzió ( Ko 1864. II. 5–6. sz. júl. 31. 112–114., aug. 7. 138–140.) postázása is valószínűnek látszik (bár lehet, hogy az már a tavasz folyamán megérkezett
Pest
Budapest
re (l. 1799.).
E levelében a talán már
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „Miskolcz alias Koritnicza. A küldemény is megérkezett a ’spectaculum’ is megtörtént. Hygiaea kisasszony változzék muzsává a fenyőberkek illatos árnyain!” ( Ko 1864. II. 3. sz. júl. 17. 72.; AJÖM XII. 255., 579.). Az AJÖM XII. szerint ez a júl. 4-i levélre volt válasz.