Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta jul. 12. ͞864.  
  Kedves barátom! az agga
szt
Beszúrás
ásig rosz állapotban van egészségem. Májbajom annyira elejtett már, hogy néha komoly gond üt meg. Azért, ne vedd, kérlek egész szeretettel, nyugtalanságnak, ha ismét zaklatlak s kérlek: legy
 [!]
[sic!]
szíves beszélyemet elküldeni!
n
Jegyzet
legy
 [!]
[sic!]
szíves beszélyemet elküldeni
A férj c. verses elbeszélésről van szó, amelyet
Tóth Endre
Tóth Endre
– bírálat és esetleges kiadás végett – még a tavasz folyamán (1796.) elküldött
AJ
Arany János
-nak, és már júniusi (1813.) levelében is kérte viszszaküldését.
Ha tán végkép behúnynám szememet, nem szeretném e kis kéziratot egészen így hagyni magam után.  
  Ha már levelem otthon nem talál, lesz tán a ki helyetted e kérésemet megfogja
 [!]
[sic!]
tenni!  
  Isten veled, fogadd az én legőszintébb tiszteletem’ s szeretetemet – fekvő ágyamból, hol maholnap talán csak hült helye lesz – szerető, mélyen szerető  
  barátodnak  
 
Tóth Endré
Tóth Endre
nek  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)