Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1864. július 14.
 
  Kedves barátom!  
  Beállván immár a szerkesztöi 2 dik semestris:
n
Jegyzet
2 dik semestris
– 2. félév (lat.)
tudom, hogy szorongat a lelkiösmeret a honorarium miatt. Küldjek-e neki s menyit? Eleget mondja: hogy kár vesztegetnem a pénzt: ennélfogva nem kűldök. Azonban jobban meggondolva a dolgot: csak beszél ő, s a bankjegyeket kegyes sopá
n
Beszúrás
kodás közt mindig zsebre dugja; tehát mégis jó lesz tán…. No, ne epekedjél
[szerkesztői feloldás]
jé: az ékezetek megcserélve
anyira! ime egy kis kérésem, illetőleg megbizásom van, melynek teljesítésével, a lapba adott versekre nézve, ezt a most kűldött gyermekágyas madarat
n
Jegyzet
most kűldött gyermekágyas madarat
– Ez Az erdőben c. vers lehet. ( Ko 1864. II. 5. sz. júl. 31. 101–102.)
is ideértve: egészen quitt leszünk.  
  Tehát:  
  Nálatok lévő fotograff
 [!]
[sic!]
képeinket másoltasd le; az enyémet is 6, a feleségemét is 6, ezen idezárt nagyobb alakút is 6, öszvesen 18 példányban. Másoltattam már en
 [!]
[sic!]
Simonyi
Simonyi Antal
val,
n
Jegyzet
Simonyi
Simonyi Antal
val
Simonyi Antal (1821–1892): pesti fényképész (Fényiroda,
Pest
Budapest
, Váczi u. 1.). Miskolcon is volt fióküzeme, ahol
Tompa
Tompa Mihály
1863 őszén próbált jó fényképeket csináltatni, sikertelenül. Az 1860-as évek legjobb hírű pesti fényképésze, aki készített portrét
AJ
Arany János
-ról,
Jókai
Jókai Mór
ról,
Madách
Madách Imre
ról is; az 1861-es országgyűlési tagok albuma is az ő munkája.
de igen öszveégette a képeket; ugy néztem ki
n
Jegyzet
ugy néztem ki
Tompa
Tompa Mihály
ugyanezzel a hasonlattal él
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
nak, 1863. okt. 7-én írt levelében: „Láttam
Lévay
Lévay József
t, olyan fekete mint Husz János, mikor a pernyéből kihúzták.” TMLev II. 33.
mint
Husz
Husz János
,
n
Jegyzet
Husz
Husz János
Jan Hus
Husz János
(1369?– 1415): prágai pap, egyetemi tanár, vallási reformátor. Nézeteit a konstanzi zsinat (1414–1418) eretneknek nyilvánította, és az ott megjelent
Hus
Husz János
t (Luxemburgi Zsigmond császár menlevele ellenére) máglyahalálra ítélte és kivégeztette.
mikor a pernyéböl kihúzták. Erre jó lesz figyelmeztetni. Szeretném ha ezt a most kűldöttet
Ország
Országh Antal
nál
n
Jegyzet
Ország
Országh Antal
nál
Országh Antal (1818–1878): fényképész, grafikus, író és műfordító
csináltatnád porczellán nyomatban, ugy tán csínosabb. Kérlek ezt a nagyobb alakút, melynek hátára
Tompa Mihályné
Tompa Mihályné Soldos Emilia
t
írtam: mindenesetre visszakérni s kűldeni hozzám.
n
Jegyzet
Kérlek ezt a nagyobb alakút
[szerkesztői feloldás]
visszakérni s kűldeni hozzám
AJ
Arany János
a Nyílt levelezésben válaszol: „Hanvára. Vettük a levelet, a benne valóval együtt, s rögtön intézkedtünk. Az illető 21-kére biztatott, hogy kész lesz; talán mire lapunk megjelenik, az is ott lehet. De azt a másik firmát nem találni többé
Pest
Budapest
en, igy hát csak az elsőhöz fordultunk.” ( Ko 1864. II. 4. sz. júl. 24. 96.; AJÖM XII. 256., 579.) –
Ország
Országh Antal
ekkorra tönkrement, így
AJ
Arany János
Simonyi
Simonyi Antal
nál rendelte meg a képeket.
 
  Látod minő sz
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
márságokkal terhellek s pedíg kedvem ellen. Hanem nagyon belementünk a képeskedésbe; ezeren kérnek, s a manó bír annyit csináltatni. Olyak is vannak, kiknek szivesen adnánk mint
Juliská
Arany Juliska
tok,
de már nincs példány; azért kell még nehanyat nyomatni vagyis süttetni.  
  Hát csak nem jöttök?
n
Jegyzet
Hát csak nem jöttök?
– l. az 1718., 1786., 1807. sz. levelet
Szoboszlay
Szoboszlay Ferenc
n
Jegyzet
Szoboszlay
Szoboszlay Ferenc
Szoboszlay Ferenc (vesd össze az 1718. sz. levél jegyzetével)
is emlegeti: hogy Te és
Gyulay
Gyulai Pál
igérkeztetek Ajnácskőbe, hova az én szegény feleségem már két hete hogy elment. De fájdalom, igen nyomorult idö jár a fördésre; az iszonyú szárazság után mostmár,
 [!]
[sic!]
mindennap eső, szélvész, égi háború. Az aratás megállott, markon poshad a levágott élet.  
  Siettesd, a menyire csak lehet a képeket s kűldd haza; akkor, remélem, hogy megkapom a vasárnapi kedélylyel írott s régen igért levelet is nagy jó uramtól.  
  Hát édes lelkeim, szívesen ölellek mindnyájotokat! Hanva, julius 14. 1864  
  állandó igaz hived  
 
Miska
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 663.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/4. 167–169. Kihagyásokkal