Aranysárkány fejléc kép
 
Gr. BETHLEN MIKLÓSNÉ (IZIDÓRA) – ARANY JÁNOSNAK
Kol
Szerkesztői feloldás: Kolozsvár
24/7 1864.  
  Tisztelt
Arany
Arany János
úr!  
  Bár oly ékesszóló lennék, mint a mily gazdag vagyok elragadtatásban – m
[törölt]
« ü »
ű
Beszúrás
vei eránt! – régi és fő vágyom volt érintkezésbe jönni azzal, – kit an̅y̅iszor bámultam – s most még is némi
h
Beszúrás
abozással közeledem, – érzem bár mit mondanék is – csak halvány árnya volna ama lelkesülésnek melyre Ön dicső költészete ragadott! – fogadja hát ön fönnkelt lelke, – e pár egyszerű szó kiséretében, – őszinte tiszteletem s méltánylatom jeléül – szerény kis verseimet,
n
Jegyzet
szerény kis verseimet
Bethlen Miklósné
Bethlen Miklósné Petrichevich-Horváth Ida
verseskötetét az Uj könyvek rovata a szokásos 3–4 alkalomtól eltérően egyszer említette meg ( Ko 1864. II. 8. sz. aug. 21. 192.).
– bennem szikrája sincs a dicsványnak
 [!]
[sic!]
– s életemben most előszőr fájlalom, – hogy jóbbat
 [!]
[sic!]
nem irtam, – hisz akkor Önhez méltóbbal kedveskedhetném!! –  
  Költészetem nagyon igénytelen, egyetlen érdeme az érzelmek őszintesége, – mely a dalra birt; szeretem a költészetet, mert felemelve gyakran vigasztalt – s ragaszkodom lantomhaz,
 [!]
[sic!]
mert fájdalmaimat néha lecsendesité, – de különben illusiokban nem ringatom magam
kőltészetemmel
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: költészetemmel
szemben – s verseim önálló kiadasára
 [!]
[sic!]
leginkább az birt,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
hogy mint
Izidóra
Bethlen Miklósné Petrichevich-Horváth Ida
is ohajték városunk szegényeivel jót tenni; mentse ki ön elött költészetemet az: hogy a
hiányság
Szerkesztői feloldás: hiányosság
nincs önhitséggel párosulva. –  
  Soraimat egy kéréssel fejezem be, – az ide mellékelt emléklap Albumom fődisze leend, – ha Ön neve ragyog rajta; – ne tagadja meg e laptól ama fényes vonásokat s t
[törölt]
« ö »
ő
Beszúrás
lem azon mindenek felett becses emléket, – mely egyaránt meg örvendeztetné
Izidórá
Bethlen Miklósné Petrichevich-Horváth Ida
t
n
Jegyzet
meg örvendeztetné
Izidórá
Bethlen Miklósné Petrichevich-Horváth Ida
t
AJ
Arany János
feltételezhető válasza ismeretlen maradt.
ugy, mint  
 
Bethlen Miklósné
Bethlen Miklósné Petrichevich-Horváth Ida
t  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 593.) Gr. Bethlen Miklósné Petrichevich-Horváth Ida (Izidora, 1836–1877) költeményei szépirodalmi lapokban (így a CsalKör-ben) jelentek meg; kötete: Izidora dalaiból (Kolozsvár 1864).