Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, jul. 25. 1864.  
  Édes kedves barátom!  
  Ime a képek. Nem készültek el a határidőre, mert
Simonyi
Simonyi Antal
csak úgy hazudoz mint az én schuszterem, ki tavasz óta adós egy csizma árával s mai napig se pénz se – bőr.
n
Jegyzet
se pénz se – bőr
– játék a se pénz, se posztó szólás analógiájára
No de ez mégis hamarabb meglett, és
Laczi
Arany László
ma reggel hazahozta, itt küldöm mind a 18-at, viseljétek egészséggel.  
  Ára pedig a 18-nak mindössze 6 ft; és igy csak azon esetre quittolunk, ha kénytelen leszek vele. A kénytelenség pedig óriási alakban áll előttem, mert épen ez napon is még, negyedik hetében juliusnak, valami 1500 forint deficit tátong rám a Koszorú múlt félévi kiadásaihoz képest! Ha ez lassan-lassan ki nem köszörűlődik: a nyakam is utána vész.  
  Ebből láthatod, hogy a jó kedélyes óra, melyen én neked hosszú levelet irhassak, még mindig a „távol jövő” köd álmai között lengedez!
n
Jegyzet
a „távol jövő” köd álmai közt lengedez
– ismeretlen idézet
Annál fogva ez is rövid lesz: csupán annyít mondok, hogy egészségünk türhető; nőm ki a tavaszon sokat szenvedett a budai (rudas) fördőt használja, ott lakik ott hál, csak délben jár haza;
Laczi
Arany László
fölvette magát a hoszszú betegség után; a szalontai fiatal pár is egészséges.  
  Mutatom a képeket nőmnek, s a kedves komám asszony nagyobb alakú képeiből majdnem erővel elvett egyet, minthogy neki abból nincs: de én megtiltám e sacrilegiumot,
n
Jegyzet
sacrilegiumot
– szentségtörést (lat.)
és igy az is teljes 6-számban (hetedik a küldött minta) haza indúl.  
  Isten áldjon, édesim,
mínden
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: minden
jóval!  
  barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/4. 169–173. Válasz
Tompa
Tompa Mihály
1864. júl. 14-i levelére (1825.)