Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, aug. 2. 1864.  
  Kedves öcsém!  
  Köszönöm fáradozásodat a ház ügyében, s a két szerződést
n
Jegyzet
Köszönöm fáradozásodat a ház ügyében, s a két szerződést
– A küldemény kísérőlevele elveszett.
– egyiket alá is irva, ezennel küldöm vissza. Pár napig azért késtem vele, mert nem könnyü itt két embert kapni a coramisalásra,
n
Jegyzet
coramisalásra
– láttamozásra (lat.)
miután az ember nem szeretné mindenkinek orrára kötni a dolgot. Ezek sem nagyon practicus emberek ugyan: de legalább jó aesthetikai nevek.  
  Görgei István
n
Jegyzet
Görgei István
– (1825–1912): Görgei Artúr öccse, pest-budai ügyvéd,
AJ
Arany János
jó ismerőse és segítője a birtokvásárlás során.
e perczben vala nálam, hozván köszöntést
Juliská
Arany Juliska
tól,
Szalontá
Nagyszalonta
ról, kit meglátogatott. No ő meg azt a szalontai mendemondát hozta újság-képen, hogy most, miután az eladás megtörtént, rettentő nagy ott a verseny: ki adott volna többet? Jelesül Popovics
n
Jegyzet
Popovics
– szalontai kereskedő (vesd össze 1838.)
megadta volna az 1400at, gazdája (?
n
Jegyzet
Pápay
Pápai Ferenc
– ismeretlen személy, esetleg Pápai Ferenc, jómódú nagyszalontai lakos, vállakozó
) pedig plane a két ezeret!! Én az ily beszédre nem sokat adok, noha még mindig alkalom volna azt mondani: „hic
[törölt]
« r »
R
Beszúrás
hodus, hic salta
!
n
Jegyzet
„hic Rhodus, hic salta!
Aesopusi meséből eredő szállóige (lat.). Valaki azzal dicsekedett, hogy egyszer Rhodoszban igen nagyot ugrott. Erre azt mondták neki: „Itt van Rhodosz, itt ugorj!”, azaz: „Most mutasd meg, mit tudsz!”
Lássuk hát azt a 2000 forintot!!! Nem gondolod, vagy nem volna illő kéz alatt egy szót veszteni rá? – De ezt aztán egészen tetszésedre és belátásodra bizom.  
  A mi az adóssági kötelezvényt illeti: annak minden kellő biztositéka megszerzését teljesítsd, kérlek nagyon szépen. Ha földet nem vehetünk: akkor mindvégig tán még sem hagyhatnám 6-os kamaton; ha t. i. máskép el lehetne ott helyezni: de egész biztosággal. Ez iránt, adandó alkalommal légy szives engem értesitni.  
 
Vilmá
Ercsey Vilma
nak
n
Jegyzet
Vilmá
Ercsey Vilma
nak
Ercsey Sándorék leánya, aki ekkor
Pest
Budapest
en, AJ-éknál nyaralt (l. még 1820. és 1839.
semmi baja. A
Szalontá
Nagyszalonta
ra menetel iránt Juli nem határoz,
mig
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: míg
a fürdő le nem telik, s az orvos újabb rendeléseit meg nem tudja. De meg sok költségben vagyunk – a jövedelem pedig – most egyszer kinn maradt, szélyel az országban. Igen csehül koszorúskodunk e félévben. Hanem majd meglássuk, ha augustusban nem, talán septemberben.  
  Csókolunk benneteket míndnyájan.  
  szerető süved
n
Jegyzet
süved
– sógorod
 
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János