Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Miskolc, 1865.? március 14.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
Miskolc, 1865.? március 14.
– A levélírás éve bizonytalan: 1865-öt valószínűsíti, hogy ez év februárjában
Lévay
Lévay József
Pest
Budapest
en járt, ahol a Kisfaludy Társaságban
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
ról tartott emlékbeszédet (vesd össze még 1904.).
Lévay
Lévay József
a jan. 2-i levelében
Horváth Lajos
Horváth Lajos
sógorától ígért alapítványt, így magától
Horváth Lajos
Horváth Lajos
tól is hozhatott küldeményt
AJ
Arany János
számára. Továbbá a szerkesztői üzenetek is megerősítik: az 1865. márc. 5-én megjelent „Miskolcz L. Valamit a pihent múzsától?” ( Ko 1865. 10. sz. 240.; AJÖM XII. 267., 590.), majd a márc. 19-iMiskolczra. Megjött. Köszönjük.” ( Ko 1865. 12. sz. 288.; AJÖM XII. 267., 590.). A második akár kétértelmű (és irányú) üzenet is lehet; és az ápr. 2-i: „Miskolcz. A kis ’sajtóhiba’ nem a mi hibánk.” ( Ko 1865. 14. sz. 356.; AJÖM XII. 269., 591.) Ez utóbbi nehezen, illetve nagyon gazdagon értelmezhető. Kisebb az esélye annak, hogy 1863-ban született a levél, bár
Horváth Lajos
Horváth Lajos
borküldeményének akkor van levelezésbeli nyoma („mi itt
Horváth Lajos
Horváth Lajos
sal gyakran emlegetve tégedet: ő a »megáldott«, egynehány butella legfinomabb és valóban valódi tokaji asszúval kedveskedik nektek az ünnepekre. – Tegnapelőtt’ tette vasutra. – Éljétek vidám egéséggel… Tudósits, mikép jutott kezedhez.” (1649.).
 
  Kedves barátom!  
  Azt mondtad,
midön
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: midőn
nálad voltam, hogy akármi apróságokat összeirok, küldjem hozzád, jó lesz laptölteléknek.  
  Ugy vedd tehát ez apró holmit addig is
n
Jegyzet
Ugy vedd tehát ez apró holmit addig is
– Ezután már nem jelent meg
Lévay
Lévay József
tól aláírt munka a Ko-ban, ami bizonytalanságot jelent a levél datálásában, mivel 1864 első félévében nincs levelezésbeli nyoma az
L. J.
Lévay József
szignóval megjelent Girsang (Malaj mese) c. közlemény ( Ko 1864. 26. sz. jún. 26. 615–616.) érkezésének.
, mig e napokban valami jobbat és valami költeményecskét irhatnék és küldhetnék.  
 
Horváth Lajos
Horváth Lajos
nak tudtúl adhatnád egy pár sorral,
n
Jegyzet
Horváth Lajos
Horváth Lajos
nak tudtúl adhatnád egy pár sorral
– vesd össze 1941.
hogy a borküldeményt vetted és megnyerte tetszésedet; mert tölem igen kérdezösködött, hogy’ vetted.? mint tetszett? mit mondtál? satöbbi… de meg aztán dukál is a küldőt – nyugtatványozni.  
  Remélem, kedves nöd egésége
 [!]
[sic!]
azóta teljesen helyre állt.
n
Jegyzet
Remélem, kedves nöd egésége
 [!]
[sic!]
azóta teljesen helyre állt
AJ
Arany János
felesége tífuszban szenvedett az előző év végén és még 1865. jan. 31-i levele is lábadozásáról számolt be
Szász
Szász Károly
nak. (1915.)
Mihályunk e részben is folyvást
[szerkesztői feloldás]
ly: levélszakadás
tele van bajjal és panaszszal.
n
Jegyzet
Mihály
Tompa Mihály
unk e részben is folyvást tele van bajjal és panaszszal
Tompa
Tompa Mihály
1865. febr. 1-jén kelt levelében (1918.) írt
AJ
Arany János
-nak felesége betegségéről: az előző lábjegyzettel együtt ez is az 1865-ös datálást erősíti.
 
  Isten veled!
[szerkesztői feloldás]
el: levélszakadás
Ölel  
  szeretö barátod  
 
LévayJ
Szerkesztői feloldás:
Lévay J
Lévay József
 
  Miskolcz. Mart. 14.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.)