Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – WOHL STEPHANIE-NAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1864. augusztus 25.
 
 
Stephanie
Wohl Stefánia
egyes regéi már kezdetben kellemesen lepték meg az irói köröket és a közönséget. Midőn azok elsői közűl hármat én is a Szépirodalmi Figyelőben közrebocsátottam, ajánló megjegyzéssel
[törölt]
« bocsátám »
eresztém utjokra, melyben ki van emelve, hogy »a képzelem, kedély és érzelem frisesége ömlik el e naiv szerzeményeken«. Hozzá tehettem volna, hogy
Stephanie
Wohl Stefánia
regéi leleményre változatosak s compositióban is kedvesen kikerekednek, jobban mint az ily légi alkotások rendszerint; s daczára
Andersen
Andersen, Hans Christian
érezhető hatásának, nem vesztik el eredetiségöket; az erkölcsi sulypont is mindig helyesen el van találva. Itt ott a nyelvre lehetne észrevétel: de
Stephanie
Wohl Stefánia
minden esetre pártolásra méltó tehetség, s összegyüjtött regéinek e kiadását szivesen ajánlom a közönség pártfogásába.
Pest
Budapest
, aug. 25. 1864.  
 
Arany János
Arany János
 
  Édes
Stephi
Wohl Stefánia
m!  
  Ime itt van nehény sorban, a mit jónak és czélszerűnek láttam; használja fel
n
Jegyzet
használja fel
– A levél első fele, amint az aljára írva szerepel: „Az Osterlamm Károly
[törölt]
« kibo »
1864. sept. 15-én kibocsátott aláirási felhivásban van közölve, nehány kisebb változtatással, datum nélkül”.
– ha ugyan az én szavam nyom valamit a közönség előtt, – s örülni fogok ha sikere lesz. Ugyan ez talán megjárná előszó helyett is, vagy beszőve az előszóba, miután egyebet nem igen mondhatnék.  
  A néni csak 30 mérföldre van
Pest
Budapest
től,
n
Jegyzet
a néni csak 30 mérföldre van
Pest
Budapest
től
Arany Jánosné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
ekkor Kunszentmiklóson tartózkodhat
Szász Károly
Szász Károly
né vendégségében (esetleg Nagykőrösre látogatott).
nem is jön haza september végéig: e szerint a látogatás bajos.  
  Üdvözlettel  
 
Arany J.
Arany János
 
 

Megjegyzések:

MTAK Kt K 513/1382. (Másolat) – A levél leírása: „(A levél würtembergi
 [!]
[sic!]
címerrel ellátott papírra van írva. Kivül »
Wohl Stephanie
Wohl Stefánia
kisasszonynak. Helyben.« Pecsétje
Arany
Arany János
rosszúl metszett
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
címere: a paizs udvarában ágaskodó szárnyas griff, jobbjában meztelen kardot villogtatva. A sisak koronájából ugyanazon alak emelkedik ki. A felül vizszintesen
 [!]
[sic!]
végzödö
 [!]
[sic!]
vértet foszladék veszi körül. – A felső griffnél jobbra, balra
A. J.
Arany János
:)”
Wohl Stephanie
Wohl Stefánia
(1848–1889): nővérével, Wohl Jankával a nőirodalom
AJ
Arany János
által is szívélyességgel támogatott képviselői. A női ízlés és műveltség fejlesztése érdekében élénk társadalmi életet éltek és lapokat is szerkesztettek (így a Divat, a Magyar Bazár, a Nők Munkaköre és a Magyar Bazár mint a Nők Munkaköre címűt). Első műve a Wohl Stephanie Regekönyve (1865). Nővére 1858-ban, Ballagi Károly révén még Nagykőrösön ismerkedett meg
AJ
Arany János
-sal:
Janka
Wohl Janka
gyermeki rajongását jóindulattal fogadta a költő, aki ezután készségesen egyengette a testvérpár irodalmi próbálkozásait (AJÖM VI. 227. és AJÖM XII. 440.).
Stephanie
Wohl Stefánia
(is) rendszeresen publikált
AJ
Arany János
folyóirataiban:
Stephanie
Wohl Stefánia
regekönyvéből ( SzF 1862. I. 12. sz. jan. 23. 186–190.), Az öreg ház öreg órája (SzF 1862. II. 8–9. sz. jún. 26. 122–126., júl 3. 138–143.), Az öreg vas lámpás élményei (Ko 1863. I. 10. sz. szept. 6. 222–229.), Hol van a boldogság (Ko 1864. I. 13. sz. márc. 27. 301–306.), Egy mese, melynek nincsen czime (Ko 1864. II. 23. sz. dec. 4. 541–546.). 1 használja fel