Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁGYI ISTVÁN – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Máramarossziget, 1864. augusztus 28.
 
  Kedves barátom,  
  Legutóbbi levelemmel
n
Jegyzet
Legutóbbi levelemmel
– az 1811. sz. levél
egy csomó pénzt küldtem a Kisfaludy-társaság adósaitól. Vártam, hogy lapod végin értesitesz. Mind eddig aggodalomban vagyok, mert az efféle eltévedések a postán nem épen szokatlanok, kivált itt nálunk. Kérlek nyugtass meg.
n
Jegyzet
Kérlek nyugtass meg
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszol: „
M.Sziget
Máramarossziget
. A mostani levél és küldemény megjött szerencsésen. Az előbbit nem ’nyiltleveleztük’ volna? Tehát vettük a 12 forintot is. Szives viszonti üdvözlet!” ( Ko 1864. II. 10. sz.; 1864. szept. 4., 240. AJÖM XII. 259. 582.) Az 1811. sz. levél jegyzeteiből kiderül, hogy
Arany
Arany János
utalt a június 26-ai szám üzeneté- ben a pénz érkeztére: „
M.Sziget
Máramarossziget
. A küldeményt vettük, s a ’legapróbb szeg’ nagyon jó nekünk, hadd jőne minél több. A most beküldött neveken kivül, a többi, kiket a multkor irtam volt, mind fel van szólitva, s eddig nem kaptunk választ.” ( Ko 1864. I. 26. sz.; 1864. jún. 26., 620. AJÖM XII. 254., 578.)
 
  Az új aláirásokat már munkába vettem, folytatom, de még nem küldök neveket, minthogy egyszer nem igen sokan vannak, másszor nem is fizettek. Rajta leszek, hogy szeptemberben egy tekintélyes számmal köszönthessek be hozzád.  
  A III. számu Apróságot is elküldtem RákócziLászlóról.
n
Jegyzet
Apróságot is elküldtem RákócziLászlóról
– Ez majd Apróság IV címen jelenik meg a Ko-ban. ( 1864. II. 18. sz. okt. 30., 427–429.)
 
  Mennykő egy fiú ez a
Thaly
Thaly Kálmán
; ugyan neki öklelődzik -y -f-nek
n
Jegyzet
Thaly
Thaly Kálmán
; ugyan neki öklelődzik -y -f-nek
– A Ko-ban
Thaly
Thaly Kálmán
válogatását, a Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok című munkáját ismertette „y. f.” ( 1864. II. 5., 6. sz. júl. 31. 112–114., aug. 7. 138–140.), és erre válaszul
Thaly
Thaly Kálmán
, Önigazolásul című válaszát ( Ko 1864. II. 8. sz. aug. 21., 186–190.)
(
Székely József
Székely József
?)
n
Jegyzet
Székely József
Székely József
?
Gulyás Pál
Gulyás Pál
szerint (Magyar írói álnév lexikon 481.) az „-y -f”
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
et takarja. Az AJÖM XII. kötete tévesen
Szabó Károly
Szabó Károly
t véli a recenzió szerzőjének (624.), aki akkor, amikor az ismertetés első közleménye megjelent, még csak ajánlotta, hogy maga is szólna
Thaly
Thaly Kálmán
gyűjteményéről (l. az 1833. sz. levelet). A recenzió szerzője
Lévay József
Lévay József
volt, l. az 1848. sz. levelet.
Ugyan jól esett, hogy épen
Kádár
Kádár István
ról
n
Jegyzet
Kádár
Kádár István
ról
– Az Apróságok második darabjában a Kádár Istvánról szóló ének keletkezési idejét pontosította
Thaly
Thaly Kálmán
Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok című művéhez képest. ( Ko 1864. II. 7. sz. aug. 14., 165.)
és
Rákóczi
II. Rákóczi Ferenc
ról irtam valamit; mert, mint haragja mutatja, azokra különösen nagyobb sulyt fektetett. A Kalendáriom féle hibákat csakugy mellesleg akartam még egyszer megérinteni; de hogy ezt a 187. lapi perszé-s Kisasszony napját elolvastam: nem állhattam meg, hogy az annyi apparatusra negélylyel hivatkozó czikkre egy épen ugy apparatusos jegyzést ne tegyek. Itt megy tehát a IV. Apróság.
n
Jegyzet
a IV. Apróság
Apróság III címmel jön ki ( Ko 1864. II. 17. sz. okt. 23., 401–402.)
A végin látod, hogy a papir levan
 [!]
[sic!]
metszve. Ott valami gorombaságot irtam. Levágtam. Nem szeretem a veszekedést. Azt hiszem igy is meg teszi.  
  Zrinyi vel még is késnem kell. Megkeresett jó embereim nem válaszolnak.  
  De „ Mikes Kelemen ”-ről, t.i. a
Toldy
Toldy Ferenc
által biographia némely pontjairól fogok legközelebb némieket küldeni.
n
Jegyzet
fogok legközelebb némieket küldeni
– Sem
Mikes
Mikes Kelemen
ről, sem
Zrínyi
Zrínyi Miklós
ről már nem jelent meg Apróság a lap hasábjain.
 
  Isten veled édes barátom, s mint eddig, ugy ezután is szeress. Kedves feleségedet nevünkben tiszteld.  
 
Sziget
Máramarossziget
, augusztus
[törölt]
« 1 »
2
Beszúrás
8. 1864.  
  igaz hived  
 
Szilágyi I
Szerkesztői feloldás:
SzilágyiI
Szilágyi István
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 609.)