Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Töredék
[szerkesztői feloldás]
1864. augusztus vége
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1864. augusztus vége
AJ
Arany János
két szerkesztői üzenetben is utal
Lévay
Lévay József
kérésé- re: „Miskolcra. L. A kérdezett könyvnek még csak első füzete jelent meg. A külön példány meglesz, van elég, tán sok is. A »zsibbasztóra« csak azt lehet mondani, mindenütt az a. – Probatum est.” ( Ko 1864. II. 9. sz. aug. 28. 216.; AJÖM XII. 258., 581.) – „Miskolcra. L. J.
[szerkesztői feloldás]
A minap kérdezett könyv utórészét most irják, a mint leghitelesebb forrásból tudjuk.” ( Ko 1864. II. 11. sz. szept. 11. 264.; AJÖM XII. 259., 582).
 
 
[szerkesztői feloldás]
A levél keltezése, főszövege hiányzik.
n
Jegyzet
főszövege hiányzik
– Feltehető, hogy
Lévay
Lévay József
a
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
fölött tartandó emlékbeszéd elvállalását mérlegeli, melyet aztán 1864. szept. 13-i levelében meg is tesz. Talán most küldte el fürdői emlékeit: Fürdői napok Koritniczán. (Ko 1864. II. 11–12. sz. szept. 11. 256–260., szept. 18. 282– 284.)
A levél keltezése, főszövege hiányzik.
 
  igaz barátod  
 
LJózsef
Szerkesztői feloldás:
L József
Lévay József
 
  Vajjon a
Toldy
Toldy Ferenc
által iskolai használatra dolgozott egész irodalomtörténet
n
Jegyzet
Toldy
Toldy Ferenc
által iskolai használatra dolgozott egész irodalomtörténet
A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelen korig, rövid előadásban (
Pest
Budapest
, 1864–1865) a következő év elején jelent meg. A Ko is közöl belőle főcikként mutatványt az 1865. 1. számban (A magyar classicainemzeti eposz története); a szerkesztői megjegyzés szerint a kész mű januárban meg is jelenik (jan. 1. 1–6.).
készen van-e már s kapható-e
Emich
Emich Gusztáv
nél? 10–12 nap mulva „ugat az iskola kutyája” s be kell állanunk nolle velle.
n
Jegyzet
nolle velle
– akarva–nem akarva (lat.)
Most megint igen
rám esett
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: rámesett
elkivánkozni e zsibbasztó pálya köréből. De hova?
n
Jegyzet
Most megint igen rámesett elkivánkozni e zsibbasztó pálya köréből. De hova?
– A közelgő tanévkezdés előtt panaszkodó
Lévay
Lévay József
kívánsága egy év múlva valósult meg: 1865 őszétől (1895-ig) Borsod megyei főjegyző lett báró
Vay Miklós
Vay Miklós
főispán mellett.
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 599.)