Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Miskolc, 1864. szeptember 3.
 
  Kedves barátom!  
  Itt megyen az ominosus
Tit. Andronicus
Szerkesztői feloldás: Titus Andronicus
.
n
Jegyzet
Itt megyen az ominosus
Tit. Andronicus
Szerkesztői feloldás: Titus Andronicus
– vesd össze 1645., 1799., 1819.
Ujra kiigazgattam s leírtam. Köszönetemet küldöm a birálóknak,
n
Jegyzet
Köszönetemet küldöm a birálóknak
– A fordítást
Greguss Ágost
Greguss Ágost
és
Bérczy Károly
Bérczy Károly
bírálták.
hogy oly részletes figyelmökre méltatták. A mit csak lehetett, használtam észrevételeikből; mert mindent nem használhattam. Érzem én e forditmány göröngyössé- gét még most is: de már beleúntam a tárgyba s restellem, hogy e hálátlan rémdarabra vetettem fejemet. – Eleinte ugy mondtátok, hogy a Delius-kiadásból forditsuk
Shaksperet
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
t
n
Jegyzet
ugy mondtátok, hogy a Delius-kiadásból forditsuk
Shaksperet
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
t
Shakspere’s Werke, Herausgegeben und erklärt von Dr.
Nikolaus DELIUS
Delius, Nicolaus
, Elberfeld, Verlag von R. L. Friedrichs, 7 vols., 1854–1861. A kiadást a Kisfaludy Társaság Shakespeare-bizottsága ajánlotta a fordítóknak (kelt 1860. okt. 25.) vesd össze AJÖM XIII. 339–343. 342.
s én meg is jelöltem azt elöbbi kéziratomban: de a hoszabb
 [!]
[sic!]
jegyzetek irója, ugy látszik, nem azt tartotta szem előtt az átnézésben. Én most már némely apróságot Johnson és Collier
n
Jegyzet
Johnson és Collier
Samuel Johnson
Johnson, Samuel
(1709–1784) 1765-ben adta ki
Shakespeare
Shakespeare, William
összes drámáit (Plays). Ennek alapján
Johnson
Johnson, Samuel
és
George Steevens
Steevens, George
1773-ban javított és bővített kiadást jelentetett meg. Ezt követte 1778-ban, 1785-ben és 1793-ban a
Johnson
Johnson, Samuel
Steevens
Steevens, George
Isaac Reed
Reed, Isaac
-féle újabb kiadás, majd e hagyomány összegzése 1803-ban jelent meg.
John Payne Collier
Collier, John Payne
(1789–1883): angol filológus, a devonshire-i herceg könyvtárosa s korának egyik legtermékenyebb szövegkiadója és irodalomtörténésze, főleg
Shakespeare
Shakespeare, William
és kora vonatkozásában. 1842–1844-ben jelent meg első kiadása (Plays). 1853-ben közölt új Shakespeare-kiadása (Plays), illetve az 1858-ban publikált Works számos önkényes szövegmódosítással élt.
után is javitgattam. Lehet így? s lehet csekélyebb dolgokra nézve magunknak is combinálni? s
Delius
Delius, Nicolaus
mellett mást is használni? IV. Henriket Johnson után forditom, mert még eddig nem kaphattam
Delius
Delius, Nicolaus
t: később fogom azzal összevetni.  
 
Thaly K.
Szerkesztői feloldás: Thaly Kálmán
önigazolására
n
Jegyzet
Thaly K.
Szerkesztői feloldás: Thaly Kálmán
önigazolására
– A Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok c. munkáról
Lévay József
Lévay József
írt, -y -f szignóval ( Ko 1864. II. 5–6. sz. júl. 31. 112–114., aug. 7. 138–140.): szigorúan, de nem személyeskedve bírálta Thaly Kálmánt, rámutatva a történeti tények és események pontatlan, felületes kezelésére, az egyes korok világának anakronisztikus szemléletére, továbbá arra, hogy az érvelés és bizonyítás helyett a bizonytalan hipotéziseknek és kombinációknak nyit tágas teret.
Thaly
Thaly Kálmán
Önigazolásul címen ír választ ( Ko 1864. II. 8. sz. aug. 21. 186–190.). Az AJÖM XII. kötete szerint a bírálatot
Szabó Károly
Szabó Károly
írta (624–625.), holott az ő recenziója végül nem készült el (l.
Szabó Károly
Szabó Károly
1833. és az 1850. sz. leveleit ).
nincs mit felelnem. Mindig nagy respectussal viseltettem oly irók iránt, kik birálóik ellenében saját müvök dicsöitése
 [!]
[sic!]
végett síkra szállnak. Nem
Thali
Thaly Kálmán
 [!]
[sic!]
az első, kit e fajból ismerni szerencsém van
[törölt]
« , »
.
Beszúrás
Ő
Beszúrás
k azt tartják, hogy „nur die Lumpen sind bescheiden!”
n
Jegyzet
„nur die Lumpen sind bescheiden!”
– Csak a hitvány emberek szerények (né.) tkp. „Nur die Lumpen sind bescheiden, / Brave freuen sich der Tat” („Csak a hitványok szerények, / Tettnek örvend a derék”).
Johann Wolfgang Goethe
Goethe, Johann Wolfgang
: Rechenschaft (Beszámoló, ford. Dóczi Lajos).
Hogy malitia
n
Jegyzet
malitia
– rosszindulat (lat.)
lett volna rövid ismertetésemben, nem hiszem. Semmi okom
Th.
Szerkesztői feloldás:
Thaly
Thaly Kálmán
iránt rosz indulatot táplálni. Hogy szándékosan ferdítettem volna idézeteket vagy miket, be nem bizonyitható – s mi szükségem lett volna rá! Hogy a gyüjteménynek csupán költői oldalát vettem fel, ez magában nem bün azért hogy a többi oldalát per longum et latum
n
Jegyzet
per longum et latum
– széltében-hosszában; terjengősen (lat.)
nem tárgyaltam. Ha élesebb hangba tévedt itt ott előadásom, azt
[törölt]
« az »
a
Beszúrás
gyüjtő azon tulajdona okozhatta, hogy nagyon komoly valódiság szinében látszik árulgatni a felületességet. Egyébiránt jól tetted, hogy czikkének vesszőparipáskodó illetlenségeit s modorát megcsillagoztad;
n
Jegyzet
megcsillagoztad
AJ
Arany János
Thaly
Thaly Kálmán
válaszát kísérő megjegyzésében azon sajnálkozik, hogy
Thaly
Thaly Kálmán
(illetve általánosítva, korának tudományos vagy szépirodalmi tekintélyei) mennyire nehezen viseli(k) a bíráló szót; zárómondata: „Mikor tanuljuk már türni a véleményeket!” Holott épp örülnie kellene, hogy „ily korban, midőn csaknem minden uj könyvet ’agyon hallgatnak’, gyüjteménye annyi figyelmet ébresztett”. ( Ko 1864. II. 8. sz. aug. 21. 186.)
kár volt meg is nem fúlánkoznod.  
  Talán irtam ís már, hogy
Greguss
Greguss Ágost
– gondolom tudtoddal – felszólitott: emlékbeszédet tartani
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
felett
n
Jegyzet
emlékbeszédet tartani
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
felett
– Ezt
Lévay
Lévay József
1865. febr. 6-án tartotta a Kisfaludy Társaság évi nagygyűlésén (vesd össze. az 1819. és 1859. sz. levéllel ).
a
K. társ.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy társaság
közelebbi nagy gyűlésén. Hajlandó vagyok elfogadni a kényes természetű megbízatást – de tán nincs még itt az ideje, hogy határozott s végleges választ a
[törölt]
« j »
d
Beszúrás
jak e tárgyban. Nem fogom azt sokáig halasztani: ha jobban körűlnézem magamat, azonnal tudatom veled megállapodásomat  
  A küldemény megérkeztéről értesíts.
n
Jegyzet
A küldemény megérkeztéről értesíts
AJ
Arany János
válasza a Nyilt levelezésben: „Miskolczra. L. J. A csomag itt van. Ohajtva várjuk a mielőbbi ’megállapodást’ ama bizonyos dolgozatra nézve; szeretnők már a septemberi ülésen jelenthetni, mert kifogyunk az időből.” ( Ko 1864. II. 11. sz. szept. 11. 264.; AJÖM XII. 259. 582.)
Isten áldjon meg minnyajatokat!
 [!]
[sic!]
 
  Miskolcz, Sept. 3. 8͞64͞  
 
igazbarátod
Szerkesztői feloldás: igaz barátod
 
 
LévayJ
Szerkesztői feloldás:
Lévay J
Lévay József
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/5. 41–43.