Aranysárkány fejléc kép
 
SZÉL KÁLMÁN – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Nagyszalonta, 1864. szeptember 10.
 
  Kedves apám!  
  Anyám átengedte nekem azt a’ lapot, – igy csak ide irom le, hogy jó alkalom akadt a’ „panasz”on
n
Jegyzet
„panasz”on
– Panasz: talán dűlőnév
való tagositásra. – Az apám panaszi földje két tagban van, – szomszédja mind a három felől
Pap Imre
Papp Imre
,
n
Jegyzet
Pap Imre
Papp Imre
– lehet, hogy az a Papp Imre, akinek felesége 1855-ben hunyt el ( AJÖM XVI. 537.)
– a’ ki már ísmételve felszóllitott engem a’ cserére, – mi által mínd az ő földje, mind az Apámé egy tagban lenne. – Én azt mondtam neki, – hogy azon feltétel mellett, ha ő mind a’ csereszerződési, mind az átirási költséget víseli – hiszem hogy Apám bele egyezik a’ cserébe. – Mind a’ két darab föld egyenlö mínöségü,
 [!]
[sic!]
– ’s így csak elönyös lehet a’ csere mínd a’ két részre; – Kérem Apámat, hogy
Laci
Arany László
tól izenje meg akaratát. –  
 
Geyer
Geyer Rudolf
6 n átvette a’ szerződést, – ígérvén hogy még ezen a’ héten felviszi
Pest
Budapest
re; – A’
 [!]
[sic!]
haszonbéri szerződést is ugyanekkor elvitte nagy dünnyögve, – a’ 4 év helyett minden áron 5 öt akarna; – azonban még véglegesen nem szóllott semmit; – pedíg erre szükség van mielöbb; – ha ő nem, – más kiveszi bízonyosan. –
Jani
Ercsey János
bácsi
n
Jegyzet
Jani
Ercsey János
bácsi
Ercsey János
Ercsey János
maga méri fel a’ birtokot kezdvén 12 n .  
  Anyámra nézve a’ szalontaí levegö: a’ régi, – valóban bámulatos míly jótékonyan hat rá! Csak ne aggódnék annyit hogy – hogy vannak apámék, ’s engedne kérésünknek hogy
Lací
Arany László
val együtt menne fel…  
  Nekünk nincs semmi bajunk; – esszük a’ dinnyét a’ mit a’ hideg – meg a’ köd meghagyott. – Kedves Apámat
Laci
Arany László
val együtt csókolva, vagyunk  
  szeretö gyermekei  
 
Kálmán
Szél Kálmán
és
Juliska
Arany Juliska