Aranysárkány fejléc kép
 
SZÉL KÁLMÁN – ARANY JÁNOSNAK
Nszalonta
Szerkesztői feloldás: Nagyszalonta
september 11 864.  
  Kedves Apám!  
  Tegnap küldtem egy pótlékkal béllelt levelet, – ez annak folytatá- sa. –
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
bácsiék éppen ma jöttek haza a’ föld mérésből, – a’ mi teljesen végbe nem ment, – nem lehetvén egy felöl – Bors
n
Jegyzet
Bors
– az egyik szomszédtulajdonos
felöl – a’ határt bíztosan kijelölni, – ’s így majd Bors meghívásával, ’s megbizottja jelenlétében történhetik az meg a’ közelebbi 10 nap alatt; – annyi már bizonyos az úgy „megközelítőleg” tett mérésből: hogy a’ 284 cat. holdnyi területnek hi
a
Beszúrás
nincs. –  
  Más felakadás van. –
Geyer
Geyer Rudolf
nek irott
Fleíschl
Fleischl Dániel
, hogy ő semmi esetben nem egyezik bele az eladásba, ha az 1865 novemb. 1 én , és 1866 novemb. 1 én fizetendö 7.200 ftó̄l
 [!]
[sic!]
kamat nem fízettetik még azon esetben is, ha 1865 novemberben az egész kifizettetnék. – Szemtelen zsidókodás!
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
bácsi szerént, – az ott hagyott szerzödvényi fogalmazványt – melyet
Kralovánszki
Kralovánszky István
n
Jegyzet
Kralovánszki
Kralovánszky István
– a Nádor utca 5. szám alatt lakó Kralovánszky István, pesti ügyvéd ( Emich 1862. 200.)
maga írott – tessék elömutatni
Kralovanszkí
Kralovánszky István
nak,
 [!]
[sic!]
– és a’ becsületességre hívatkozni.– Ha még ezen esetben ís ragaszkodik
Fleischl
Fleischl Dániel
, ezen újabb kivánalmához – a’ legutóbi esetben – egyezzék bele apám, – a’ föld megérdemli még ezt a’ 432 ftōt. – Ez
Ercsey János
Ercsey János
, és a’
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
bácsi véleménye. –  
  Víszi
Geyer
Geyer Rudolf
mind a’ vételi, – mínd a haszonbéri szerzödést, – tessék aláirni, – és ez utóbbit
Geyer
Geyer Rudolf
rel ís aláiratni, – neje utólagosan aláirand. – Minden lehetöségre számitva
Geyer
Geyer Rudolf
viszi a’ telekkönyvi kivonatot ís, ha ne talán nem lenne a’ vételböl semmi. –  
  Siettem, –
Geyer
Geyer Rudolf
ítt várja –
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
bácsinál ezt az elhányt levelet, – Csókolva Apámékat  
  vagyok szeretö fia
Kálmán
Szél Kálmán