Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, 1864. szeptember 20.
 
  Kedves öcsém
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
  Minő fatalitás ez evvel a szerződéssel! Én nem tudok semmit a 8 napi beadás fontosságáról, te sem említetted, legalább azt, hogy oly iszonyú büntetés van rá szabva, nem; mert azt el nem feledtem volna! –
Kálmán
Szél Kálmán
pedig annyit ir: hogy egyik szerződést adjam át
Fleischl
Fleischl Dániel
nek, a másikat tartsam meg! Hogyan következtethettem volna innen, hogy oly sietős és főbenjáró dolog a leküldés? – Gondoltam,
Laczi
Arany László
majd leviszi, vagy plane majd be sem adjuk a novemberi terminusig, mig az ujabb 4000 ft le nem lesz fizetve, hogy kevesebb legyen a betáblázandó teher. – Denique
n
Jegyzet
Denique
– tehát, végül is (lat.)
eltettem én azt, egész biztossággal, a fiókba, s most is ott volna, ha
Kálmán
Szél Kálmán
rám nem ijeszt.
n
Jegyzet
ha
Kálmán
Szél Kálmán
rám nem ijeszt
Szél Kálmán 1864. szept. 18-án kelt,
Arany László
Arany László
nak címzett levelében ír erről: „a vételi szerződést (: s vele együtt aztán a haszonbéri szerződés példányait is:) azonnal leküldeni, – hogy az, az aláirástól számitandó 8 nap eltelte előtt beadattathassék a telekkönyvhöz, – az átirás eszközlése végett, – mert különben háromszoros lessz az átirási költség; – Csak egyszerü ’ajánlás’ mellett küldendő; –
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
bácsi is igy szokta ezt praktizálni. – Egyuttal a haszonbéri szerződést is jó lessz mellékelni, –
Geyerné
Geyer Rudolfné Deimel Anna
hadd irjon alá. – Igy aztán (: csak oktober 7–8 a körül jövén te le:) nem lehozod de felviszed a pályájokat megfutott szerződéseket.”
Most már feladtam, ajánlva,
Kálmán
Szél Kálmán
nak czímezve, mind a két eredeti szerződést; az örökvételit és a haszonbérit. Miután még most délelött feladtam,
n
Jegyzet
még most délelött feladtam
– Ez is lehet elveszett levél, bár az a valószínűbb, hogy a küldeményt – a gyorsaság miatt is – nem kísérte levél, ezért ír
AJ
Arany János
itt hosszasabban.
remélem megkapjátok holnap délre. De ér-e az valamit! nem késő-e már!!! A szerződés 14-én íratott alá és ma 20, holnap 21!! Íme kikoptunk a 8 napból.  
  Rettenetes ez, ennyit veszíteni, csupa semmiért. Kiszámítottam az
Emich Gusztáv
Emich Gusztáv
naptárja tariffájábol.
n
Jegyzet
Emich Gusztáv
Emich Gusztáv
naptárja tariffájábol
Emich Gusztáv Nagy Képes naptára az 1865-ik évre. Szerkesztik Szokoly Victor és
Vadnay Károly
Vadnay Károly
.
Pest
Budapest
, 1864.
 [!]
[sic!]
A vételár után esik (minthogy az előbbi eladás 4 évnél nem régebben történt) 1 1/2
pcentjével
Szerkesztői feloldás: percentjével
270 ft. Ennek pótléka ez öszveg 25 %-je tehát 67 ft. Összesen lett volna 337 20 ft. 50 kr. Ha ezt most, mint
Kálmán
Szél Kálmán
irja, büntetésből háromszorozzák: kell fizetnünk 1012 ft. 50 krt. Iszonyú ez! csupán mert ma küldöm a mit 14-én délután már épen úgy elküldhettem volna!!!  
  Hogy segitsünk a dolgon, ha csakugyan elkéstünk; a mint hogy csaknem bizonyosnak tartom, hogy lehetetlen beadni a nyolczadnap alatt?! Én egy módot tudnék, ha nem átallnám a zsidóval trafikálni. A szerződésben, egyik párban sem volt feltéve a dátumban a nap: s mikor a zsidóval aláirtuk, nem néztük meg és nem egészítettük ki a hiányzó napszámot. Most már, ha
végtelenül
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: végtelenűl
nem restelleném, meg lehetne kisérteni a zsidót, hogy tegyünk valami ujabb datumot. September utolsójáig lehetne akármely napra tenni, mert csak igy van: Kelt – 1864 september … De mit gondol az a zsidó!  
  Gondolj valamit, kérlek, hogy ne károsodjunk oly roppantot. Hogy egyoldalulag csupán az én szerződésembe irassék ujabb datum: azt veszedelmesnek tartom, mert akkor nem egyeznék a zsidóéval, kinél vagy most is datum nélkül hever, vagy ügyvéde bizonyosan azt a napot íratta belé, melyen kelt a szerződés. Falsificatum
n
Jegyzet
Falsificatum
– hamisítvány (lat.)
lenne belőle: oly falsificatum, melyre én már 6400 ftot kifizettem, s még beis
 [!]
[sic!]
csuknának érte.  
  Csinálj valamit, kérlek, és mindenek előtt – ha van benne mód – nyugtass meg mert szörnyü zavarban vagyok.  
  szerető sógorod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János