Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – A KISFALUDY TÁRSASÁGNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1864. szeptember 27.
 
  Tisztelt Társaság!  
 
Szász Károly
Szász Károly
Macbeth” forditása,
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
Macbeth” forditása
– A Kisfaludy Társaság 1864. májusi ülésén jelentették benyújtását és adták ki bírálatra
AJ
Arany János
-nak és
Egressy
Egressy Gábor
nek (vesd össze 1802.).
egy ily
shakspearei
Szerkesztői feloldás: shakespearei
fődarab méltó átültetését tartva szem előtt, sok kivánni valót hagy még, mind a hűségre, mind a kifejezés erejére, hatályosságára, a nyelv s verselés szabatosságára nézve;
mindazáltal
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: mind azáltal
benne annyi sikerűlt részlet is van, hogy mint forditási
stadium
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: studium
, figyelemre méltó, s egyengeti útját későbbi tökélyesb áttételeknek. Annál fogva a Társaság Shakspeare-kiadásába fölvétetni czélszerűnek látom;
n
Jegyzet
a Társaság Shakspeare-kiadásába fölvétetni czélszerűnek látom
– A Kisfaludy Társaság az 1864. szept. 28-i ülésén el is fogadta: „Egyszersmind a forditás, melyet mind régebben
Egressy Gábor
Egressy Gábor
, mind most
Arany János
Arany János
a
Shakspeare
Shakespeare, William
kiadásba fölveendőnek itél, végleg elfogadottnak nyilvánittatik.” E részre ceruzával rövidebben fölé írták: „Egyszersmind a forditás elfogadottnak tekintetik.” Láthatólag
Egressy
Egressy Gábor
elfogadó bírálatát kívánták ezzel felülírni, mivel e bírálat megérkeztéről a jegyzőkönyv nem számolt be. (KTjegyz.)
de egyszersmind azt is, hogy a forditó ide mellékelt jegyzeteimet
n
Jegyzet
ide mellékelt jegyzeteimet
– hiányzik a levélből
használja föl némely, szerintem hibás helyek kijavítására.  
 
Pest
Budapest
, sept. 27. 1864.  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  kinevezett biráló.