Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1864. szeptember 27. és október 4. között
 
 
[szerkesztői feloldás]
Arany László
Arany László
nak a földvásárlási szerződés datálásának körülményeit rosszalló és
Arany János
Arany János
kétségeit megfogalmazó levelére
n
Jegyzet
Arany László
Arany László
nak a földvásárlási szerződés datálásának körülményeit rosszalló és
Arany János
Arany János
kétségeit megfogalmazó levelére
– „az utóbbi levelet nem csak nem dictáltam, sőt nem is én mondtam
Laczi
Arany László
nak hogy irja; én aggódtam, igaz, és szerettem volna körűlményesen tudni a dolgok okát-fokát, de
Laczi
Arany László
proprio impulsu
[szerkesztői feloldás]
saját elhatározásból, lat.
ragadott tollat, s a levélben használt argumentumok legnagyobb része is az ő prokátori ’irásbeli censurája.’
[szerkesztői feloldás]
szigorú ítélete, lat.
” (1864.)
írott válasz.
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
igyekszik megnyugtatni sógorát a történtek után
n
Jegyzet
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
igyekszik megnyugtatni sógorát a történtek után
– „Leveled, a mi az ügy meritumát
[szerkesztői feloldás]
lényegét, lat.
illeti, teljesen megnyugtatott; megnyugtatott pedig nem annyira okai által, melyek tisztán megértésére nagyobb jártasságomnak kellene lenni a mostani törvényes gyakorlat körül, mint azon biztonság által, melyet te érzesz és nyilvánitasz ez eljárásnál” (ugyanott).
és
Arany László
Arany László
sorainak éles hangnemétől megbántva olyan felhatalmazást („charta biancá”-t) küld
Arany
Arany János
nak,
n
Jegyzet
olyan felhatalmazást („charta biancá”-t”) küld
Arany
Arany János
nak
– „Leveledet pedig – melynek sértett és neheztelő hangja jobban fájt nekem mint az egész szerződés historia eleítől
 [!]
[sic!]
fogva mostanig – nemcsak a felhatalmazás szerint felhasználni soha eszemben nem volt, nem van és nem lesz: sőt ezennel visszaküldöm épen azért, mert benne az a bizonyos passus előfordúl; – se fiókomban se lelkiösmeretemben nem férne meg ily charta bianca
[szerkesztői feloldás]
kitöltetlen felhatalmazás, ol.
” (ugyanott).
amely igazolja, hogy a szerződés aláírása körüli időbeli „csúsztatás” kizárólag
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
eljárása volt.
 
 

Megjegyzések:

elveszett. – Utalás a levélre: „Leveled, a mi az ügy meritumát illeti, teljesen megnyugtatott” – írta
AJ
Arany János
1864. okt. 4-én (1864.).