Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK Miskolcz Oct. 11. 8͞64  
  Kedves barátom!  
  Ide zárva küldök ismét 12 ftōt a
Kftársaság
Szerkesztői feloldás: Kisfaludytársaság
pártolói díjaúl: Szűcs Sámuel 1862 és 63ra; Kun Pál tanár
n
Jegyzet
Szűcs Sámuel és Kun Pál
Szűcs Sámuel, valójában Szűcs Miklós (l. az 1864. nov. 8-i Lévay-levelet – 1881.) és Kun Pál (
Lévay
Lévay József
miskolci tanártársa) 1861-ben már a Kisfaludy Társaság pártolói voltak ( AJÖM XIII. 248., 250.); SzF I. 19–20. sz. márc. 13. 304., márc. 20. 320.).
1864-re. Légy szives tudatni,
n
Jegyzet
Légy szives tudatni
AJ
Arany János
válasza a Nyilt levelezésben: „Miskolczra L. J. Az újabb 12 frt megjött.
Sz. S.
Szűcs Sámuel
ur neve után nincs restantia, de még két ugyanazon vezeték nevű ur van beirva Miskolczról; vajon nem történt-e a nevekben tévedés ott vagy itt? Kérnénk felvilágositást, mert addig a 8 frtot nem lehet beirni.” ( Ko 1864. II. 17. sz. okt. 23. 408.) Vesd össze 1881.
hogy kezedhez jutott.  
  A küldött 3 szám Koszorut kaptam; köszönöm. Egy nő uj évtől már felcsapott uj prænumeránsodnak.
n
Jegyzet
prænumeránsodnak
– előfizetődnek (lat.)
 
  Miska ma írt: A hideg leli; de azért 10 nap mulva tán lemehetek vele a Hegyaljára szüretre,
n
Jegyzet
azért 10 nap mulva tán lemehetek vele a Hegyaljára szüretre
– Ez meg is történt: l. 1885. és 1865.
hol, gondolom,
Sz. Miklós
Szerkesztői feloldás:
Szemere Miklós
Szemere Miklós
sal is találkozunk.  
  Isten áldjon minden jóval!  
  igaz barátod  
 
LévayJ
Szerkesztői feloldás:
Lévay J
Lévay József
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.)