Aranysárkány fejléc kép
 
TÖRÖK KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1864. október végén
 
 
[szerkesztői feloldás]
Cikket küld a Koszorú számára
n
Jegyzet
Cikket küld a Koszorú számára
Magyar lakodalmi szokások az Alföldön (Ko 1864. II. 19–20. sz. nov. 6. 449–451., nov. 13. 472–475.)
és a Szépirodalmi Figyelő hiányzó számainak megküldését kéri.Cikket küld a
 
 

Megjegyzések:

elveszett. – Utalás a levélre:
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „H. M. Vásárhely
T. K.
Török Károly
A lakadalmi szokásokra majd rákerül a sor, közlése nincs időhöz és alkalomhoz kötve. A Sz. F.-ből magunknak sincs több egy példánynál: mi azon lapnak, csak szerkesztője voltunk, nem egyszersmind kiadója, s a kimaradt példányok (ha kimaradtak) nem kerültek hozzánk. Szivesen teljesitenők a kivánatot, de rajtunk semmi sem áll belőle.” ( Ko 1864. II. 18. sz. okt. 30. 432.; AJÖM XII. 261., 490.)