Aranysárkány fejléc kép
 
ABONYI LAJOS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1864. november közepe
 
 
[szerkesztői feloldás]
Honoráriuma felől érdeklődhet, amely feltehetőleg A mi nótáink mutatványáért
n
Jegyzet
A mi nótáink mutatványáért
Ko 1864. II. 8–9. sz. aug. 21. 182–185., aug. 28. 204–209.
illette. Egyszersmind bejelenti, hogy mint alapító, 100 forintot kíván juttatni a Kisfaludy Társasághoz.
n
Jegyzet
100 forintot kíván juttatni a Kisfaludy Társasághoz
Abonyi
Abonyi Lajos
(eredeti nevén Márton Ferenc) alapítványát
AJ
Arany János
be is jelentette a társaság 1864. nov. 30-i ülésén: „az abonyi Márton Ferenc ur 100 frtos alapitó levele, ugyanazé, ki álnéven mint egyik jelesb ifju regény- és novellairónk ismeretes.” ( Ko 1864. II. 23. sz. dec. 4. 550.)
Honoráriuma felől érdeklődhet, amely feltehetőleg
 
 

Megjegyzések:

elveszett. – Utalás a levélre:
AJ
Arany János
1864. nov. 22-i levele: „Vévén sorait” (1889.)