Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1864. november 18.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Szász Károly
Szász Károly
egyrészt öccse cikksorozatának első két darabját küldi,
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
egyrészt öccse cikksorozatának első két darabját küldi
– Az ekkor Jénában tanuló Szász Béla a kor egyik híres filozófiatörténészének,
Kuno Fischer
Fischer, Kuno
nek előadásait hallgatta, aki
Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
Faustjából is tartott felolvasásokat. A nyomtatásban még meg nem jelent szöveget Szász Béla a profeszszor engedélyével lefordította. A levélküldemény eltűnése és a folyóirat megszűnése is szerepet játszhatott abban, hogy ez a cikksorozat nem a Ko-ban, hanem a BpSz-ben jelent meg ( Fischer Kunó Goethe Faustjáról. Nyilt levelek Szász Károlyhoz. BpSz 1865. III. k. 3–53.).
Kuno Fischer
Fischer, Kuno
(1824–1907): a jénai, majd a heidelbergi egyetemen tanító filozófia- és irodalomtörténész; elsősorban
Lessing
Lessing, Gotthold Ephraim
,
Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
és
Schiller
Schiller, Friedrich
műveit tanulmányozta. Goethe’s Faust c. munkája 1878-ban jelent meg.
továbbá a maga fordította 24 Shakespeare-szonettet
n
Jegyzet
a maga fordította 24 Shakespeare-szonettet
– Miután kiderült nov. 18-i levelének eltűnése,
Szász Károly
Szász Károly
újra lemásolta a 24 Shakespeare-szonettet, és azokat
Greguss
Greguss Ágost
hoz küldte, a
Shakespeare
Shakespeare, William
kisebb költeményeiről írt bemutatásának mellékletéül (1865. jan. 10-i levele, 1905.).
Szász Károly
Szász Károly
székfoglalója (1865): Shakespere kisebb költeményei. A Kisfaludy-Társaság Évlapjai,1869. 73–119. A szonett-fordítások a XIX. kötetben jelentek meg (1878).
és Kriza Jánostól Szentiványi Mihály munkáit.
n
Jegyzet
Kriza Jánostól Szentiványi Mihály munkáit
– A Kisfaludy Társaság novemberi ülésére szánt könyv megérkezéséről a társaság dec. 31-i üléséről készült tudósítás számol be. ( Ko 1865. 2. sz. jan. 8. 46.)
 
 

Megjegyzések:

elveszett. – Utalás a levélre:
Szász
Szász Károly
1864. nov. 25-i (1890.) és dec. 5-i (1893.) levele, valamint
AJ
Arany János
szerkesztői üzenetei. „
Béla
Szász Béla
czikksorozatára nézve is várom még határozásodat”; „recepisse
[szerkesztői feloldás]
átvételi elismervénnyel (né.)
el
[törölt]
« el »
küldtem nov. 18kán s ugy el nem veszhetett. De mivel a vele együtt küldött 24
Sh.
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
sonettröl nem emlékezel Nyilt postádban, s mivel – mire ugyan akkor sürgetve kértelek – a Krizaküldte
 [!]
[sic!]
könyvet a Novemberi gyülésben sem adtad be a
KTársasághoz
Szerkesztői feloldás: KisfaludyTársasághoz
: – ezt az esetet is fel kell tennem.” – „
Sz. - Szállás
Szabadszállás
. A ’B. czikksorozatát’ nem értjük: nincs semmi fogantyú hogy érthessük.” ( Ko 1864. II. 23. sz. dec. 4. 552.; AJÖM XII. 262., 586.); „
Sz. Szállás
Szabadszállás
ra. Értelme az, hogy teljességgel nem kaptunk semmit. A többiről magán úton.” ( Ko 1864. II. 24. sz. dec. 11. 576.; AJÖM XII. 262. 586.)