Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Szabadszállás, 1864. november 25.
 
 
KedvesBarátom
Szerkesztői feloldás: Kedves Barátom
 
  Ime, előbb mint magam is gondoltam, beválthatom igéretemet. Itt egy vers;
n
Jegyzet
Itt egy vers
– A
Szemere Miklós
Szemere Miklós
t köszöntő Miklós napra (1864. dec. 6.) ( Ko 1864. II. 23. sz. dec. 4. 533–534.).
Szemere
Szemere Miklós
válasza sem sokat késett: Szász Károlyhoz (Ko 1864. II. 26. sz. dec. 25. 604.).
hogy a Koszoru ez
éví
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: évi
napja ne menjen le az én hallgatásomon.
n
Jegyzet
hogy a Koszoru ez évi napja ne menjen le az én hallgatásomon
– Bibliai vers parafrázisa „a nap le ne menjen a ti haragotokon” (Eféz 4:26)
 
  De arra kérlek, hogy ha
csaklehet
Szerkesztői feloldás: csak lehet
közöld a Decz 4-ki számban, hogy 6kára megkapja s olvassa
Szemere
Szemere Miklós
; kinek levéllel vagyok adóssa – s igy adom meg.  
 
Béla
Szász Béla
czikksorozatára nézve
n
Jegyzet
Béla
Szász Béla
czikksorozatára nézve
– l. 1887.
is várom még határozásodat.
[szerkesztői feloldás]
a sor elején tollal: "nyl" –
Arany
Arany János
autográfa sor elején tollal: "nyl" –
n
Jegyzet
várom még határozásodat
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszolt: „
Sz.-Szállás
Szabadszállás
. A ’B. czikksorozatát’ nem értjük: nincs semmi fogantyú hogy érthessük.” ( Ko 1864. II. 23. sz. dec. 4. 552.; AJÖM XII. 262., 586.) vesd össze 1893.
 
  Szivemből ölellek s vagyok  
  híved
SzászK.
Szerkesztői feloldás:
Szász K.
Szász Károly
 
 
SzSzáll.
Szerkesztői feloldás:
SzabadSzáll
Szabadszállás
.
1864 Nov. 25  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.)