Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Szabadszállás, 1864. december 5.
 
  Kedves Barátom,  
  Mit tesz az hogy: A „
B.
Szerkesztői feloldás:
Béla
Szász Béla
czikksorozatát” nem értem s nincs fogantyúm hozzá…?
n
Jegyzet
s nincs fogantyúm hozzá
– L. az 1887. sz. levél jegyzeténél: „
Sz. -Szállás
Szabadszállás
. A ‘B. czikksorozatát’ nem értjük: nincs semmi fogantyú hogy érthessük.” Ko 1864. II. 23. sz. dec. 4. 552.; AJÖM XII. 262., 586.
Azt, hogy utolsó levelemben erre vonatkozó kérdésemet nem érted;?
 [!]
[sic!]
s
te hát
Szerkesztői feloldás: tehát
a czikksorozatot nem fogtad, nem tudhatod mi az? – De hisz ezt nem teheti, mert recepisse
n
Jegyzet
recepisse
– átvételi elismervény, nyugta (né.): az ajánlott levél előzménye
el
[törölt]
« el »
küldtem nov. 18kán s ugy el nem veszhetett. De mivel a vele együtt küldött 24
Sh.
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
sonettröl
n
Jegyzet
24
Sh.
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
sonettröl
– Vesd össze 1887.
Szász Károly
Szász Károly
a 24 Shakespeare szonettet
Greguss
Greguss Ágost
hoz küldte, a
Shakespeare
Shakespeare, William
kisebb költeményeiről írt tanulmányának mellékletéül (1865. jan. 10-i, 1905. levél).
nem emlékezel Nyilt postádban, s mivel – mire ugyan akkor sürgetve kértelek – a Krizaküldte
 [!]
[sic!]
könyvet
n
Jegyzet
a Krizaküldte
 [!]
[sic!]
könyvet
– Vesd össze 1887.
Szász Károly
Szász Károly
a Szentiványi Mihály munkáit a Kisfaludy Társaság 1864. novemberi ülésére szánta; a könyv megérkezéséről a Társaság dec. 31-i üléséről készült beszámoló tudósít. ( Ko 1865. 2. sz. jan. 8. 46.)
a Novemberi gyülésben sem adta
d
Beszúrás
be a
KTársasághoz
Szerkesztői feloldás: KisfaludyTársasághoz
: – ezt az esetet is fel kell tennem. Ha ugyvan,
 [!]
[sic!]
tudósíts hogy elveszett küldeményemet reclamálhassam a postán.
n
Jegyzet
Ha ugyvan,
 [!]
[sic!]
tudósíts hogy elveszett küldeményemet reclamálhassam a postán
AJ
Arany János
szerkesztői levélben válaszol: „
Sz. Szállás
Szabadszállás
ra. Értelme az, hogy teljességgel nem kaptunk semmit. A többiről magán úton.” ( Ko 1864. II. 24. sz. dec. 11. 576.; AJÖM XII. 262., 586.)
 
  Ha pedig azt teszi, mit sensu proprio
n
Jegyzet
sensu proprio
– tulajdonképpeni értelme szerint (lat.)
tennie kell, hogy t. i. magában a czikkben találsz érthetlent, fájdalom azon segitni nem tudok, mert hozzá több magyarázatot irni, mint mennyit maga tartalmaz képes nem vagyok; legfölebb ha azt elfeledtem volna megirni (dehogy feledtem, hisz akörül sarkallott minden kérdezősködésem) hogy ez csak kezdete, a mintegy 8-10 ennyire terjedendő egésznek.
Béla
Szász Béla
t. i. Jénában, a híres német bölcsészt
Fischer Kúnó
Szerkesztői feloldás: Fischer Kúnó
t
n
Jegyzet
Fischer Kúnót
– vesd össze az 1887. sz. levél jegyzetével
hallgatja, ki
philos.
Szerkesztői feloldás: philosophia
historiáján kivűl
Göthe
Goethe, Johann Wolfgang von
Faustjáról tart felolvasásokat; s
Béla
Szász Béla
, az ő engedelmével, e még semmi nyomtatásban meg nem jelent felolvasásokat állitja „
Sz Khoz
Szerkesztői feloldás:
Szász Károly
Szász Károly
hoz
intézett nyiltlevelek”
 [!]
[sic!]
formájában
n
Jegyzet
Sz Khoz
Szerkesztői feloldás:
Szász Károly
Szász Károly
hoz
intézett nyiltlevelek”
 [!]
[sic!]
formájában
– Ez a BpSzben jelent meg. ( 1865. III. köt. 3–53.)
össze. A hozzád beküldött I és II. persze még a dolog historiája (illetőleg mondája) körül forog de a már kezemnél levő IV. és V a müvet kezdi tárgyalni, nevezetesen a két prologot.  
  Szinte nem tudom hinni, hogy ebben hiányzanék a megérthetésre szükséges fogantyu. De ha csakugyan úgy volna,
[törölt]
« h »
vagy ha más okból, pl. terjedelmeért nem vélnéd a dolgozatot lapod számára alkalmatosnak: – kérlek küldd haladék nélkül vissza, hogy mást kinálhassak, mielőbb vele meg. – Ugyanakkor kérlek tudósits a
Sh
Szerkesztői feloldás: Shakespeare
-sonettjeim felöl is.  
  Öcséimmel alkalmatlankodom még: –
Gyula
Szász Gyula
,
n
Jegyzet
Gyula
Szász Gyula
Szász Gyula (1834–1895):
Szász Károly
Szász Károly
öccse, később miniszteri titkár.
ki kolozsvárt
 [!]
[sic!]
valami csekély tüzkármentési hivatalban tengődik, üres idejében franczia s olasz novellákat forditgat; most is van egy, igen igen csinos nálam, mit a
 [!]
[sic!]
d. M.ból
Szerkesztői feloldás: deux Mondes
Revüe des ból
n
Jegyzet
 [!]
[sic!]
d. M.ból
Szerkesztői feloldás: deux Mondesból
Revüe des
– A francia Revue des Deux Mondes 1828-ban alapított francia folyóirat, amely irodalmi, történeti és politikai tartalmú cikkeket közölt és az európai irodalmi ízlést alapvetően meghatározta.
forditott. „Egy fiatal leány vallomásai. Albane J.től.”
 [!]
[sic!]
Jól van forditva is, s azt vagyok bátor kérdeni,d nem használhatnáde jővő
 [!]
[sic!]
negyedben a Koszorúba?
n
Jegyzet
Egy fiatal leány vallomásai. Albane J.től.
[szerkesztői feloldás]
nem használhatnád jővő
 [!]
[sic!]
negyedben a Koszorúba?
– A Revue des Deux Mondes 1864. márc. 15-i számában
P. Albane
Albane, P.
álnéven Le péché de Madeleine c. kisregény jelent meg.
AJ
Arany János
kérte
Szász Károly
Szász Károly
t, hogy küldje el a fordítást, túl hosszúnak találta azt és a Ko nem közölte (vesd össze
AJ
Arany János
1865. jan. 31-i levelével, 1915.).
Az egész tesz 56 ezer betűt s igy 6/8 ivet a Koszorú tárczájában?
n
Jegyzet Hó! roszúl számitottam! épen két annyi. T. i. 112 ezer betü és igy 1 1/2 koszorúi ív!
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Számonként két levélt adva, hat számra menne. De hisz a Quarteronne
[szerkesztői feloldás]
a szó vége lehajolva, a margóra nyúlik
n
Jegyzet
Quarteronne
A quarteronne c. francia novella, amelyet Kalocsai Róza fordított, 8 részben jelent meg a Ko-ban 1864. nov. 1. és dec. 27. között.
 [!]
[sic!]
is, mely pedig ennél aligha nem gyöngébb, – még tán több volt? –
Igen leköteleznél vele, ha bár mi csekély dij mellett, minőt más hasonló embernek adsz, fölvehetnéd. Ezesetben még egy simitó kezet teszek rá s beküldöm, biztató szót ha veszek.  
  Feleségemmel együtt tisztelünk s ölelünk mindhármatokat  
 
SzSzáll
Szerkesztői feloldás:
SzabadSzállás
Szabadszállás
1864
[törölt]
« Nov »
Decz 5  
  hiv barátod  
 
SzászK.
Szerkesztői feloldás:
Szász K.
Szász Károly
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.)