Aranysárkány fejléc kép
 
SZEMERE MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1864. december 15. körül
n
Jegyzet
1864. december 15. körül
Szemere
Szemere Miklós
Szász Károly
Szász Károly
hoz c. versét küldi ( Ko 1864. II. 26. sz. dec. 25. 604.), amely válaszul született
Szász Károly
Szász Károly
névnapi köszöntőjére: Miklós napra (Ko 1865. II. 23. sz. dec. 4. 533–534.). A levél feltehetőleg dec. közepén született, mert
Szemere
Szemere Miklós
következő, dec. 18–19. körül írt levelében (1896.) már afelől érdeklődik, hogy javításai idejében érkeztek-e.
 
  Kedves
Jancsi
Arany János
m! Keservesen fájó kézzel komponálom e verset s írom e pár sort; jobb kezem kis újján roppant mérges kelés vagy miféle gyűlés van már hat nap óta.  
  Mivel nagyon elkéstem e verssel, add kérlek mihelyt adhatod.
n
Jegyzet
Mivel nagyon elkéstem e verssel, add kérlek mihelyt adhatod
– A Ko karácsonyi számában megjelent költeményt
Szász Károly
Szász Károly
levélben köszönte meg ( Perényi 1930. 104.).
Más darabjaimmal soha se szoktalak sürgetni benneteket, csak az illy kivételesekkel. Hamarabb
meg irtam
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: megirtam
vólna,
 [!]
[sic!]
de lehető e az házamnál, hol, nap nap mellett – vendég, s ha egyik megy, a másik már jön. Félre búvni tőlök, falun – kész nehesztelés vólna;
 [!]
[sic!]
éjszakával potólni
 [!]
[sic!]
pedig, ahoz
 [!]
[sic!]
már röst s álmos vagyok.  
  Valahányszor verset irok (rímest) – mindanyiszor eszembe jut hogy ha
ned
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: neked
olly nyűg vólna
 [!]
[sic!]
a technika kezelése mint nekem, tán soha se írnál verset. Bámulom én, milly könyen
 [!]
[sic!]
kezeled „bolondistókodban”
 [!]
[sic!]
azt a’ nehéz formát,
n
Jegyzet
milly könyen kezeled „bolondistókodban”
 [!]
[sic!]
azt a’ nehéz formát
– Ez a nyolcsoros ottava rima vagy stanza, rímképlete abababcc, amely elsősorban
Byron
Byron, George Gordon
Don Juanja révén vált népszerűvé. A Don Juan és a Bolond Istók kapcsolatára l. Imre 1996. , valamint Nyilasy 1998. és 2001.
s egyszersmind: hogy milly bővében vagy a’ kifejezéseknek.  
  Tíz év alatt nem vénültem anyit,
 [!]
[sic!]
mint ez egy év alatt mióta nem láttál.
n
Jegyzet
egy év alatt mióta nem láttál
Szemere
Szemere Miklós
1863 november–decemberében járt
Pest
Budapest
en és békült ki
AJ
Arany János
-sal. (1749.)
Igen sok bú, s hozzá rakás apró gond emészti lelkemet. Miska ugyan szüretkor, söt
Levai
Lévay József
 [!]
[sic!]
is
n
Jegyzet
Miska ugyan szüretkor, söt
Levai
Lévay József
 [!]
[sic!]
is
– vesd össze az 1881. és 1885. levéllel
„semmit se változottnak” állítottak; de nincs igazok, hüvebb fotograf a’ tűkör. Hiszen hogy perczre söt napokra ne bírnék víg lenni, abból semmi sincs,
k
Beszúrás
ivált ha régen látott
rokonlelkü
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: rokon lelkü
baráttal jovök
 [!]
[sic!]
öszve; de ez csak múló felizgatás, éppen mint a’ bor által.  
  Még úgy nem féltem a’ sajtohibáktól,
 [!]
[sic!]
mint e versben, sok kettőzött szó lévén benne,
p. o.
Szerkesztői feloldás: példának okáért
„szeretsz te, szeretsz. – bizony, bizony, – messze, messze – mondd, mondd, – az illyeket leghamarabb hibázza el a’ bötüszedő, kihagyván az egyiket. – De még bosszontóbb
 [!]
[sic!]
ha – hozzá tóld, mint legközelebbi „Nehéz szolgaság” czimű vesemben
 [!]
[sic!]
Pákh
Pákh Albert
nál,
n
Jegyzet
legközelebbi „Nehéz szolgaság” czimű vesemben
 [!]
[sic!]
Pákh
Pákh Albert
nál
– Ez a VU 1864. dec. 4-i számában jelent meg (526.), amelynek utolsó sorai egyikébe valóban bekerült a „ma” szócska: „S csodás szeszélye, gúnya ma egyre szúr!”
a végsorokban hozzá tette e szót „ma” holott hire sincsen kéziratomban.  
  Rövid nap sok sok epigrammát
n
Jegyzet
sok sok epigrammát
Epigrammok (Ko 1865. 21–22. sz. máj 21. 484–485., máj. 18. 508–510.). Vesd össze 1934.
küldök neked. – Isten veled  
  barátod  
 
Miklós
Szemere Miklós
.