Aranysárkány fejléc kép
 
SZEMERE MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1865. december 18. körül
n
Jegyzet
1865. december 18. körül
– A levél nem sokkal a Szász Károlyhoz szóló vers megjelenése előtt született, hiszen
Szemere
Szemere Miklós
azon aggódik, hogy
AJ
Arany János
már nem tudja érvényesíteni az itt küldött javításokat. Az Ko előző száma dec. 18-án (vasárnap) jelent meg.
 
 
Jancsi
Arany János
kám! Ignosce mihi
n
Jegyzet
Ignosce mihi
– elnézést (lat.)
e javitásokért.
n
Jegyzet
e javitásokért
Szemere
Szemere Miklós
Szász Károly
Szász Károly
hoz c. verséhez érkeztek a módosítások, amelyeket
AJ
Arany János
még figyelembe tudott venni ( Ko 1864. II. 26. sz. dec. 25. 604.).
Tán még nem késnek el, bizony szeretném hogy időre jussanak hozzád. S igazan
 [!]
[sic!]
mondom csak most tünt fel elöttem
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
e nehány – ugy hiszem szükséges javitás, s igen röst vagyok az egészet újra
lefirkantani
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: le firkantani
. – Ez
a
Beszúrás
– pórgyermekleányka igen is öszszetett szó segíts rajta, Apolló áldjon meg! (a’
[szerkesztői feloldás]
mint
[bizonytalan olvasat]
hogy mar
 [!]
[sic!]
meg is áldott) javitsd meg; de úgy hogy a’ „kiváncsi” is, a’ „pór” is a’ „leányka” is meg maradjon.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
 
  Isten veled  
  barátod  
  ma. he
[törölt]
« f »
t
Beszúrás
reggel. hanyadik nem tudom,
[szerkesztői feloldás]
nem lelem a
tanyában
[bizonytalan olvasat]
naptárban
[szerkesztői feloldás]
az egész sor nagyon nehezen olvasható; olvasata feltételezés
 [!]
[sic!]
 
  Ha a’ „pór-gyermekleányka” meg marad, csak meg ne szakítaná valahogy a’ bötüszedö, mert akkor az talal
 [!]
[sic!]
lenni belőle: – pórgyermek, leányka, vagy pedig: pór, gyermekleányka. Ēgem
 [!]
[sic!]
az illyekben üldoz
 [!]
[sic!]
a fatum, leg kozelebb
 [!]
[sic!]
Pákhnál egy szóval, ezzel: ma meg tóldta
 [!]
[sic!]
egy versemet.
n
Jegyzet
leg kozelebb
 [!]
[sic!]
Pákh
Pákh Albert
nál egy szóval, ezzel: ma meg tóldta
 [!]
[sic!]
egy versemet
Szemere
Szemere Miklós
szellemi fáradtságát nemcsak az jelzi, hogy (mint az 1892. sz. levél esetében) utólagos változtatásokat kér, hanem az is, hogy csak néhány nappal azelőtt adta elő
AJ
Arany János
-nak fentebb említett sérelmét. (1895.)
 
  Változtatások.  
  A 4 dik versszak utólsó sora így legyen:  
 
 
  Hadd feledjen ma minden keserűt!
 
 
  Az 5 dik így:  
 
 
  Rozzant vén hangszer! hogyha valaha
  Víg hangot adtál, most kétszerre vígabb
  Hangokban szólljon húrjaid dala.
  Kialvó kedvem, lobbanj újra fel!
  Szívben, pohárban tűznedv lángja forr ma,
  Lángolj, mint
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
kigyúlt szenelőnek korma,
  Szórjad szikráid elborúlt kebel!
 
 
  ––––––  
  A 6 dik első sora így:  
  Csapongj ifjan, kedv! – mosolygsz feleség?  
  –––––—  
  A 8 dik
h
Beszúrás
árom vég sora igy,:  
 
 
  Peng a sarkantyú, könnyű lyánka lebben,
  Bár mint szabódom
[törölt]
« , »
:
Beszúrás
a vídám seregben
  Vénségemnek is tánczba kell erednem,
  Pajkos menyecskét forgat két karom.
 
 
  ——–––  
  A 9 dik végső három sora így:  
 
 
  Künn, mint kíváncsi pór-gyermekleányka,
  Bekandikál az ablakon reánk a’
  Hajnal, mosolygó arcza mint pirúl.
 
 
  –––——