Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, decemb. 20. ͞864.  
  Kedves barátom! multkori soraim
n
Jegyzet
múltkori soraim
– az 1872. sz. levél
után harmadnapra veszedelmesen recidíváltam.
n
Jegyzet
recidíváltam
– recidiva: visszaesés (lat.)
Betegségemhez hozzá szegődött egy nagy csúz is a farcsontokban, 4 hétig lepedőben forgattak s most egy hét óta szobámban fenjárok – mankón! Isten tudja, jobb lábam nem marad-e végképen béna. Egy lázár
 [!]
[sic!]
lettem.
n
Jegyzet
Egy lázár lettem
– A bibliai Lázárt Jézus négy nappal halála után támasztotta fel (Jn 11:1–53.; 12:9–11.)
Ez az oka hogy se téged se lapodat fel nem kereshettem oly soká s e mellett egy más lapba adós voltam; tán a feleségemmel is irattam ki innen onnan valamit, csakhogy eleget tegyek.  
  A
Kisf. társ.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy társaság
pályázatáról
n
Jegyzet
Kisf. társ.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy társaság
pályázatáról
– A társaság a ballada elméletére és elégia írására hirdetett pályázatot;
Tóth Endre
Tóth Endre
feltehetőleg az utóbbiban kívánt részt venni.
is lemaradtam, pedig szándékom volt a tavalyi kudarcot helyre ütni. De nem birok sokáig írni; nehány sor után szakad rólam a verejték, és már az idő oly rövid. Pedig ha a tavalyi inségben rámfért volna, most még inkább felillenék
 [!]
[sic!]
val
a
Beszúrás
mi, mert e 3 hónapi betegség kimerített minden tekintetben. Azért, ha lehetne, bár mi csekély árért is szeretném beszélykém el- vagy kiadását!
n
Jegyzet
beszélykém el- vagy kiadását
– Ez A férj c. elbeszélés, amely később Nő és férj címmel jelent meg.
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszolt: „Vattára. T. E. E perczben kapom a szives sorokat. Ha lehetne ezer örömmel: de az illetők azon kezdik, hogy szóba sem állanak az emberrel, igy aztán nehéz megalkudni. Betegség itt is – quantum satis
[szerkesztői feloldás]
bőven elegendő (lat.)
. Adjon isten jobb ujévet!” ( Ko 1864. II. 26. sz. dec. 25. 620.; AJÖM XII. 262., 586–587.) – L. még 1789., 1796., 1826.
Ez most valóságos jótétemény volna rám. Ne vedd ezt, kérlek sürgetésnek!! Én nem győzök eléggé hálás lenni már csupa szives készségedért sem.  
  Lapod számára egy kis költeményt
n
Jegyzet
egy kis költeményt
– Talán a Ne mondd… címűt ( Ko 1865. I. 9. sz. febr. 26. 195–196.).
zárok ide; tán jövő évre több erőt ád az isten s szorgalmasabb munka társad
 [!]
[sic!]
lehetek.  
  Hát az előfizetők gyűlnek-e már? Ha minden részéből annyi gyűl az országnak mint innen: úgy inkább „Bolond Istókot” kell kezdeni! Annyi itt, még tehetősbekn
[törölt]
« n »
é
Beszúrás
l is az indolentia,
n
Jegyzet
indolentia
– hanyagság, közöny (lat.)
hogy az embert majd megöli tőle a méreg, kivált ha még hozzá beteg is.  
  Isten veled, kedves barátom! s kivánom hogy már inkáb
 [!]
[sic!]
kevés előfizetőd, de több és jobb egészséged legyen mint nekem! Igen sokat szenvedtem s még nincs is vége.  
  Kedves családoddal együtt boldog ünneplést és uj évet kivánva
neked
Beszúrás
ölellek lelkemből  
  tisztelő s szerető barátod  
 
Tóth Endre
Tóth Endre
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)