Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1864. december 20.
 
  Kedves barátom!  
  Mi, még most is eléggé vesződséges állapotban vagyunk.
n
Jegyzet
Mi, még most is eléggé vesződséges állapotban vagyunk
– vesd össze az 1885. sz. levéllel
Szegény feleségem nem bír felkapni, sőt másfél hét óta mindennap gyengébb. Én nem tudom: végre is mi lesz ebből? Az ilyen élet, nem élet. A türelem meglehetősen el is fogyott már nálam.  
  Ilyen körülmények közt furtam, faragtam valamit öszve s itt kűldöm; kettőt tarts meg magadnak, egyet küldj a Vasárnapi Ujságnak.
n
Jegyzet
itt kűldöm; kettőt tarts meg magadnak, egyet küldj a Vasárnapi Ujságnak
A gályarab fohásza (Ko 1865. I. 1. sz. jan. 1. 7.), A boriszához (Ko 1865. I. 6. sz. febr. 5. 125.) és az Alant és fent (Ko 1865. 10. sz. márc. 5. 220–221.); közülük az utóbbi kettő érkezhetett ebben a levélben, míg A gályarab fohásza korábbi küldemény lehetett. A Ha… címűt a VU közölte. ( 1865. 1. sz. jan. 1. 3.)
Az a baj: hogy a mi keveset irok, még azt se adhatom mínd neked.
Szokoly
Szokoly Viktor
nak
n
Jegyzet
Szokoly
Szokoly Viktor
Szokoly Viktor (1835–1913): szerkesztő és író. 1861-ben megindította a Garaboncziás Diák c. politiko-szatírikus lapot, amelynek gyors bukását követően
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
hívta meg a Bolond Miska főmunkatársának, ahol 1868-ig hol állandó munkatársként, hol szerkesztőként is működött. 1865-ben alapította a Hazánk s a Külföld c. szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapot. Az 1860-as évek elején számos lap közölte munkáit, így a VU és a CsalKör is.
régen nálam hever a pénze, eleget kellett tenni.
n
Jegyzet
Szokolynak régen nálam hever a pénze, eleget kellett tenni
Tompa
Tompa Mihály
A titkos beteg c. verse a Hazánk s a Külföld c. mutatványszámában jelent meg. (Mutatványlap 1864. dec. 6. 7. )
A Nefelejtsben
n
Jegyzet
Nefelejts
– Szépirodalmi, társaséleti, művészeti és divatlap, amely 1859-ben indult Bulyovszky Gyula és Friebeisz Ferenc szerkesztésében.
Tompa
Tompa Mihály
(versei fejében) elsősorban felesége kedvéért járatta.
„formák”
n
Jegyzet
„formák”
– szabásminták
jönnek, az asszony nem szeretné: ha elmaradna a lap, melybe 2–3 év óta semmit se adtam.
Pákh
Pákh Albert
régi barátom s
közbenjár
o
[bizonytalan olvasat]
m
Szerkesztői feloldás: közbenjáróm
Heckenast
Heckenast Gusztáv
nál, valamit juttatni kell neki. A fővarosi lapok is tartja a zsákot.
n
Jegyzet
A fővarosi lapok is tartja a zsákot
– Ebben A folyam c. verse jelent meg. ( FL 1864. 295. sz. dec. 25. 1227.)
Vannak még sokan kik kértek s várnak de már non possumus.
n
Jegyzet
non possumus
– nem vagyunk rá képesek (lat.)
Nem is sokra me
gy
Beszúrás
en azzal kedves barátom! egyitek se, a mit én mostanában s az
[törölt]
« ú »
u
Beszúrás
tán írok, ha ugyan írok; azert
 [!]
[sic!]
luxus volna s épen neked díjról beszélni. Adja Isten, hogy nálatok már ne legyen semmi baj. Boldog ünneplést. Ölelünk.  
  Hanva dec 20. 1864.  
  igaz barátod
Miska
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 663.) Válasz
AJ
Arany János
1864. nov. 21-i levelére (1888.)