Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – EMICH GUSZTÁVNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1864. december 23.
 
  Igen tisztelt Kiadó Úr!  
  Két éve már, hogy a Koszorút ugyanazon betűkkel nyomják s természetesen (akkor sem lévén egészen élesek) annyira megkoptak, csonkultak, összevegyűltek már, hogy egy ily lapra, melynek
külsö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: külső
dísze épen csak a tiszta nyomás volna, nem alkalmasok többé.
n
Jegyzet
Két éve már, hogy a Koszorút ugyanazon betűkkel nyomják
[szerkesztői feloldás]
nem alkalmasok többé
– A Magyar Sajtó (
Zilahy Károly
Zilahy Károly
) már a Ko megindulásakor megrótta külalakját: „Nem kisebb baj továbbá a tul-szegényes kiállitás, de főleg a betűk és czímbetük rosz választása, melyek a ’Koszoru’ külalakját csaknem élvezhetlenné teszik és okvetlen változtatást kivánnak.
[szerkesztői feloldás]
Emich
Emich Gusztáv
urnak nem válik dicséretére, hogy a legelső magyar költő lapját ekkép állitotta ki, mikor, hasonló költség mellett jobban is, lehetett volna. A külalak a mostani elkényeztetett világban nem épen mellékes dolog”. (Magyar Sajtó Különféle rovata, 1863. 4. sz. jan. 7. 14.)
Ez iránt én már egypár izben fordultam kérelemmel
t.
Szerkesztői feloldás: tisztelt
Kiadó úrhoz,
n
Jegyzet
Ez iránt én már egypár izben fordultam kérelemmel
t.
Szerkesztői feloldás: tisztelt
Kiadó úrhoz
– A levelezésben ennek nem maradt fenn nyoma. A mostani kérés eredményes volt: 1865. jan. 1-től javult a betűk minősége.
és, emlékszem, a nyáron méltóztatott is megígérni, hogy a következő (septemberi) negyedre új betűket fog adatni. September azonban, és december is elmult; de a betűk még mindig a régiek. Nem szeretném, hogy a januári 1-ső szám is ugyanazon kopott betűkkel lásson világot: annálfogva bizalommal kérem tisztelt kiadó urat, méltóztassék úgy rendelkezni, hogy a következő szám (már holnaptól fogva) új betűkből szedethessék; azt hiszem, e kivánságom mind jogos mind méltányos.  
  Lévén egész tisztelettel  
 
Pest
Budapest
, dec. 23. 1864.  
  kész jó akarója  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

A levelet 1972-ben vette meg a PIM özv. Fórizs Tibornétól. ( Rigó 1975. 228.)