Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁGYI ISTVÁN – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Máramarossziget, 1864. december 31.
 
  Kedves barátom,  
  E sorok uj év első napjaiban érnek hozzád. Találjanak kivánt állapotban. Ohajtanám, ha a titkári helyen az Akademiában ülvén már, ugy köszönthetnélek,
Csengeri
Csengery János
mellett; mert azt a pengetett ideát
n
Jegyzet
azt a pengetett ideát
– Az „
S
Salamon Ferenc
” szignó (
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
) alatt megjelent írások szerint a titkári teendők olyan széleskörű tájékozottságot, tudást és tevékenységet igényelnek, amelynek egy ember nem tud megfelelni. Ezért az eddigi gyakorlattól eltérően két vagy három titkárt kellene választani. ( PN 1864. okt. 19., 21., 29. ) Az előzetes tervek szerint
Dessewffy
Dessewffy Emil
szívesen vette volna, ha katolikus titkára lenne az Akadémiának (felmerült Lukács Móric neve), míg a kálvinista csoport
Arany
Arany János
t szerette volna, aki azonban ekkor – 1864 végén – még vonakodott azt elvállalni. A titkári teendők megosztása kapcsán
Csengery Antal
Csengery Antal
és
Hunfalvy Pál
Hunfalvy Pál
neve merült fel legesélyesebbként.
én is helyeslem, hogy legalább kettő legyen.  
  Némely anyagiak tárgyában fogadd még e pótlékot:  
  1. A Kisfaludytársaság
 [!]
[sic!]
uj pártolói közé ird be a Truksz Lajos
n
Jegyzet
Truksz Lajos
– ismeretlen személy
nevet
Sziget
Máramarossziget
en
. Itt megy a 4ft. S várom a pártolói illetményt, az az a 15 d példány Nótáinkat
n
Jegyzet
Nótáinkat
Abonyi Lajos négykötetes regénye, a Mi nótáink volt a Társaság 1864-es egyik könyvilletménye.
 
  2, A mult cyklusban még mindig fenn jár
Mán Jné
Szerkesztői feloldás: Mándoki Józsefné
n
Jegyzet
Mán Jné
Szerkesztői feloldás: Mándoki Józsefné
Szarvaszón élő hölgy, aki a Kisfaludy Társaság pártolója is volt ( SzF I. 19. sz. márc. 13. 304.; AJÖM XIII. 248.), vesd össze 1727.
neve, mint adósé egy évi dijjal. Itt veszed azt is 4 f͞t͞b͞a͞n͞. Töröld ki.  
  3, Feleségem küldi a Koszoru ra az előfizetést
n
Jegyzet
Feleségem küldi a Koszoru ra az előfizetést
Szilágyi
Szilágyi István
, ismerve
AJ
Arany János
nehéz büdzséjét, nem tartott igényt a tiszteletpéldányra és megrendelte a Ko-t. Erre
AJ
Arany János
így reagált a Nyilt levelezésben: „
M. Sziget.
Máramarossziget
Az 1. számot már a nélkül is küldöttük volt, de a kiadói rend végett most már csak egyik fog menni, miután kettőre, ugy hiszszük, nincsen szükség. Jövőre gondoskodunk, hogy hivatlan is menjen. Viszont kérjük az eddigi munkásság folytatását. Legszivesb üdvözlettel!” ( Ko 1865. 2. sz. jan. 8.48.; AJÖM XII. 263., 587.) 1865-ben
Szilágyi
Szilágyi István
tól már csak egy Apróság jelent meg a Ko-ban, éppen a „szerkesztői üzenetes” számban (41–42.).
6 f͞t͞b͞a͞n. Küldi ezen felül legszivesb üdvözletét, kézszoritását
Aranybácsinak
Szerkesztői feloldás:
Arany
Arany János
bácsinak
; de küldjük mind ketten kedves nődnek. Fiad mozgalmait nagy örömmel kisérem figyelemmel.
n
Jegyzet
Fiad mozgalmait nagy örömmel kisérem figyelemmel
1862-ben megjelent
Arany László
Arany László
népmese-gyűjteménye (l. az 1456. sz. levél jegyzeténél); 1863-ban fellépett a „Vadrózsák-pör” kapcsán;
Lermontov
Lermontov, Mikhail I︠U︡rʹevich
ról dolgozatot írt a BpSz számára (l. az 1959. sz. levél jegyzeténél).
 
  – Az új előfizető
p
Beszúrás
ártolók
közt kérlek tekintsd meg
Várady Gábor
Szerkesztői feloldás:
VáradyGábor
Várady Gábor
n
Jegyzet
Várady Gábor
Várady Gábor
– l. az 1771. sz. levél jegyzeténél
nevét. Tegnap van
 [!]
[sic!]
nálam, mutatja a Nótáinkat, s ime a 4 d füzet rettenetesen csonka, ugy hogy mint mondá, majd azt hiszi, még egy füzet járul hozzá. A könyvkötő nem figyelmezett rá. 4 egész iv hiányzik a végiről, t. i. a 4 végső. Kérlek az expeditort
n
Jegyzet
expeditor
– postai feladó, ügyintéző (lat.)
utasittasd a pótlásra. A Truksz példányával együtt ez is eljöhet.  
  Isten veled, kivánja legforróbb szivvel  
 
Sziget
Máramarossziget
, decz 31. 1864.  
  igaz hived  
 
Szilágyi
Szilágyi István
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 609.)