Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Miskolc, 1865. január 2.
 
  Kedves barátom!  
  Beteges is voltam, torokgyuladásban szenvedtem s még most is érzem utóhatását; meg aztán az isten tudja milyen zsibbadt lelkü voltam: eddig semmit sem dolgoztam; de akarok s fogok. A
K. G.
Szerkesztői feloldás:
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
emlékbeszédének
n
Jegyzet
K. G.
Szerkesztői feloldás:
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
emlékbeszédének
Lévay
Lévay József
elkészült a
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
ról mondandó emlékbeszédével, és azt fel is olvasta a Kisfaludy Társaság 1865. febr. 6-i nagygyűlésén.
még mindig csak elején vagyok; értesítlek mihelyt elkeszül.
 [!]
[sic!]
Most csak a következöről akarlak gyorsan
tudó
Beszúrás
sítni:  
  Légy szíves, ha teheted, azonnal, legalább 10 példányt utnak inditni a mi nótáinkból.
n
Jegyzet
legalább 10 példányt utnak inditni a mi nótáinkból
– A mi nótáink, Abonyi Lajos négykötetes regénye 1864 végén jelent meg a Kisfaludy Társaság könyvilletményeként.
AJ
Arany János
hamarosan küldte is a példányokat: „Miskolczra. L. Intézkedtünk, ’azonnal’. Ott van-e már? A ’boldog az uj év’ valamivel boldogabb mint a másik utolja volt. Szives üdvözlés!” ( Ko 1865. 3. sz. jan. 15. 72.; AJÖM XII. 264., 587–588.)
Néhány pártoló tag ujra jelentkezett s fizetett nálam s olyanok is vannak, kiknek ha nyakára küldöm a kész könyvet elfogadják s ujra be állnak. Egy barátom, a
Horváth Lajos
Horváth Lajos
[törölt]
« r »
g
Beszúrás
ora,
n
Jegyzet
a
Horváth Lajos
Horváth Lajos
sógora
– ismeretlen személy
100 ftos alapitónak igérkezett. Reményem van, hogy ha Február elején csakugyan felvergődhetem hozzátok, meglehetős öszveget szolgáltatok kezedbe.  
  Adjon Isten magadnak és családodnak boldog uj évet, lapodnak és irodalmi foglalkozásidnak szerencsés sikert!  
  Miskolcz, Jan. 2. 865.  
 
szeretőbarátod
Szerkesztői feloldás: szerető barátod
 
 
LévayJ
Szerkesztői feloldás:
Lévay J
Lévay József
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.)