Aranysárkány fejléc kép
 
MENTOVICH FERENC – ARANY JÁNOSNAK
MVásarhely
Szerkesztői feloldás:
MarosVásarhely
Marosvásarhely
Jan 11. 1865.  
  Édes
János
Arany János
om!  
  Az én előfizetőim közül csak egyik küldte hozzám az elöfizetési összeget a beállott új félévre s ez: T. cz.
Lazár
Lazár Ádám
 [!]
[sic!]
Ádám
n
Jegyzet
Lazár Ádám
Lázár Ádám, vesd össze az 1584. sz. levél jegyzetével
ügyvéd ur.
Marosvásárhelytt
Beszúrás
, ide zárva útnak inditom az előfizetési 6 forintot. Sziveskedj a lapot azonnal meginditani.  
  Továbbá Meltoságos
 [!]
[sic!]
özvegy Zeyk Domokosné
n
Jegyzet
Zeyk Domokosné
Zeyk Domokos honvéd százados özvegye, aki
Bem
Bem József
segédtisztjeként, a segesvári csatában (1849. júl. 31.) esett el.
hozzám küldött 1 forintot hogy küldjem fel neked, ki vétségböl 6 forint helyett 5 forintot küldött fel a „Koszorura
[szerkesztői feloldás]
. Idezárok összesen 7 forintot.  
  Hogy éltek édes
János
Arany János
om? Beh szeretnék annyi év után egy pár oráig
 [!]
[sic!]
veletek lenni, vagy bár futolag találkozni. Nem volna hossza vége a kérdezősködés és felelgetésnek. Mi mindnyájan jol
 [!]
[sic!]
vagyunk, gyermekeim nőnek, sőt nagyok lettek; Gyula ha valami módját találjuk, a jelen év végén
Pest
Budapest
re készül, leányomhoz nem sokára szép tevők járnak. Én szörnyen őszülök azaz hogy szakállom, – hiszen tudhatod hogy hajam meg nem őszülhet
n
Jegyzet
hiszen tudhatod hogy hajam meg nem őszülhet
Mentovich
Mentovich Ferenc
ekkor már kopasz volt.
– olyan formán nézek ki mint
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
barátunk 9 évvel ezelött.
n
Jegyzet
9 évvel ezelött
– Ekkor még kollégák voltak a nagykőrösi ref. kollégium tanári karában.
Hát rajtad minő változás történt e hosszú idő alatt? Gondolom te is sokat öszültél a hajakban – mert hogy kopaszodnál azt nem hiszem. –  
  Nőm csokolja
 [!]
[sic!]
én tisztelem kedves nődet, a jó komámasszonyt. Isten áldjon édes
János
Arany János
om
n
Jegyzet
Isten áldjon édes
János
Arany János
om
AJ
Arany János
csak a Nyilt levelezésben tudott válaszolni: „
M. Vásárhely.
Marosvásárhely
M. Köszönet a baráti megemlékezésért, melyet ime csak e sorral lehet viszonoznunk. Annyit tudomásul, hogy nehéz válságon mentünk keresztül a közelebbi pár hó alatt.” ( Ko 1865. 4. sz. jan. 22. 96.; AJÖM XII. 265., 588.)
 
  szerető igaz
barátod
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: barátod
 
 
Mentovich
Mentovich Ferenc
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 602.)