Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMORI ANASZTÁZNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1865. január 10. és 15 között
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1865. január 10. és 15 között
– „Egy hét óta májbajom miatt fürdőt kellvén használnom, a császárfürdőben lakom; leveledet eszerint csak most kaphattam meg.” (1910.). –
AJ
Arany János
a
Tomori
Tomori Anasztáz
válaszát megelőző 10 napban írhatta levelét.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
a készülő Shakespeare-kiadással kapcsolatban keresi
Tomori
Tomori Anasztáz
t és kéri a nyomdai munkákat vállaló
Emich
Emich Gusztáv
nek járó költségek mielőbbi kifizetésére.
n
Jegyzet
kéri a nyomdai munkákat vállaló
Emich
Emich Gusztáv
nek járó költségek mielőbbi kifizetésére
– „
Emich
Emich Gusztáv
nek légy szíves megizenni hogy e hó utolsó napján a IIIik kötetért kielégítem, valamint Coriolanért is ugyanazon nap a honorariumot neked kézbesítendem.” (1910.) A III. kötet
Szász Károly
Szász Károly
Macbeth- és
Ács Zsigmond
Ács Zsigmond
a Velenczei kalmár-fordítását tartalmazta (1864).
Petőfi
Petőfi Zoltán
Coriolanus-fordításáért (amely a következő kötetben,
Lévay
Lévay József
Titus Andronicusával jelent meg 1865-ben) a 200 forintnyi honoriárium felét
Petőfi Zoltán
Petőfi Zoltán
, másik felét pedig Pfeifer Ferdinánd kapta (l.
AJ
Arany János
Petőfi István
Petőfi István
hoz 1864. dec. 21-én írt, 1899. sz. levelét).
 
 

Megjegyzések:

elveszett. – Utalás a levélre:
Tomori
Tomori Anasztáz
1865. jan. 20-i válasza: „leveledet eszerint csak most kaphattam meg”. (1910.) (1824–1894):
AJ
Arany János
nagykőrösi tanárkollégája, az iskola mennyiségtan tanára; 1858-tól a magyar Shakespeare-kiadás mecénása. 1858-tól az Akadémia levelező tagja. L. bővebben AJÖM XVII. 666.