Aranysárkány fejléc kép
 
TÖRÖK KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1865. január közepe
 
 
[szerkesztői feloldás]
Népköltészeti gyűjteményét küldi,
n
Jegyzet
Népköltészeti gyűjteményét küldi
– Erről a Ko is beszámolt a Kisfaludy Társaság 1865. jan. 25-i ülése kapcsán: „az igazgató pedig bemutatta
[szerkesztői feloldás]
Török Károly népköltészeti gyüjteményének felajánlását, mely iránti intézkedés
Gyulai Pál
Gyulai Pál
ra, mint a népköltészeti gyüjtemény szerkesztőjére bízatott.” ( Ko 1865. 5. sz. 1865. jan. 29. 119.) Ez a gyűjtemény képezi alapját a Török Károly által sajtó alá rendezett, a Kisfaludy Társaság által kiadott Magyar Népköltési Gyüjtemény II. kötetének, a Csongrádmegyei gyüjtésnek (1872). Vesd össze 1688.
és annak kiadásáról, illetve díjazásá- ról érdeklődik.Népköltészeti gyűjteményét küldi,
 
 

Megjegyzések:

elveszett. – Utalás a levélre:
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „
T. K.
Török Károly
Hm. Vásárhely
Szerkesztői feloldás:
Hódmező Vásárhely
Hódmezővásárhely
. Bejelentjük a közelebbi gyülésen; annyit azonban előre is, hogy a társaság az effélékben nem müködik mint pusztán kiadó, hanem mint gyüjtő s rendező; s bár tetemesebb gyüjteményeknek szánt némi tisztelet dijat, de ezt csak ugy és akkor adhatja meg, ha elébb maga is könyvárusnak eladhatta gyüjteményét, a mi eddig csak reménybeli dolog.” ( Ko 1865. 4. sz. jan. 22. 96.)