Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, január 24. ͞865.  
  Kedves barátom! talán csekélység a mi miatt ismét írok, de még se tudom fülemet bedugni s nyelvemet elhallgattatni, mert igen röstellem hogy a midőn leirtam ama költeményt melyet tennapelőtt küldtem hozzád, tehát két kiigazított helyet egészen oly hibásan irtam le, mint azt először papirra tettem. Legalább én ugy emlékszem s a hiba az óta mindig fülembe cseng. Te az óta, ha csakugyan ugy írtam le, bizonynyal észre veszed.  
  Ugyan is mindjárt elűl az 5ik és
6
Beszúrás
ik sort, így kellet
 [!]
[sic!]
volna írnom: „S a mi fölött pihenve, révedez: Nyilván a mezők fáradalma lesz.  
  Továbbá, a Jövevény utolsó dictiojá
[törölt]
« nak »
ban
Beszúrás
, alólról számitva, a 4ik sort így kellet
 [!]
[sic!]
volna írnom: „S ki nálam a festvény-keretben áll –” Ha tehát ezek nem így állnak a kéziratban, és használható lesz: Kérlek alásan légy szíves
ki igazítani
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kiigazítani
!  
 
Szemere Miklós
Szemere Miklós
tul most kaptam levelet. Szegény jó öreg! annyi aggalommal
 [!]
[sic!]
és részvéttel ír és tudakozódik betegségemrül s küld hozzá két üveg hegyaljai bort saját termésébül!
Tompá
Tompa Mihály
ról ép tennap hallottam, nem tudom igaz-e, hogy szembaja ismét visszajött volna!..
n
Jegyzet
nem tudom igaz-e, hogy szembaja ismét visszajött volna
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszol: „Vattára. Az igazítások megérkeztek. Lesz rá gondunk. Hanváról nem hallottam, hogy roszabbúl volna.” ( Ko 1865. 6. sz. febr. 5. 144.; AJÖM XII. 265. 588.) A (feltehetőleg) Jövevény c. vers nem jelent meg a Ko-ban.
 
  Isten veled kedves barátom, add át ismeretlen családodnak tiszta szívü üdvözletemet –  
 
tisztelö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: tisztelő
s
szeretö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: szerető
barátod  
 
T. Endre
Tóth Endre
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)