Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. január 26.
 
  Kedves
Miská
Tompa Mihály
m!  
  Feleségem irván a tiédnek: én ís ezt a két szót. Pár óra mulva megtudom, csakugyan megnyomorítnak-e az akadémiai „beamterséggel”.
n
Jegyzet
akadémiai „beamterséggel”
– beamter: hivatalnok (né.); a neoabszolutizmus idején gyakran használták államhivatalnok (pl. Bach-huszár) jelentésben
Mit tegyek? Még vagy két évig fön
 [!]
[sic!]
kellene tartani magamat
Pest
Budapest
en: akkor némí kilátással a „független szegénységre” leköltözhetném
Szalontá
Nagyszalonta
ra, ha ugyan addig el nem költözöm oda, hol nem kell se fűtés, se szállásbér. De a „Koszorú” nehezen tart fen
 [!]
[sic!]
tovább; ha nyárára annyit apad, mint a mult nyár óta: magát sem fizeti ki. Így hát sorsom forduló ponton van,
n
Jegyzet
Így hát sorsom forduló ponton van
1865. jan. 26-án választották meg
AJ
Arany János
-t az Akadémia titkárává. A 42 szavazóból 30 rá tette voksát (8 szavazatot kapott
Erdélyi
Erdélyi János
, egyet-egyet
Csengery Antal
Csengery Antal
,
Hunfalvy Pál
Hunfalvy Pál
, Balogh Pál és
Greguss Ágost
Greguss Ágost
). A tervezett átszervezés miatt csak átmeneti időre vállalta a hivatalt, amely során „mind maga, mind az Akadémia meggyőződhessék, mennyire képes betölteni hivatását” ( PN 1865. jan. 25. ).
Arany
Arany János
e provizóriumot a megválasztását követő beszédében fejtette ki: „
llásomat
Szerkesztői feloldás: állásomat
– úgymond – csak ideiglenesnek kivánom tekinteni. Egy, legfölebb két év megmutatja, ha képes leszek-e betölteni fontos hivatalomat, egy vagy két év a Tekintetes Akadémiának is elegendő a körültekintésre, hogy helyemet alkalmasb egyénnel pótolhassa.” ( Voinovich 1938. 178.) Terveivel ellentétben majd 1877-ben mond le végleg.
ma este: imádkozzál értem – ha t.i. késő nem volna.  
 
Pest
Budapest
, jan. 26 án 1865  
  ölelő barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.)