Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1865. február 1.
 
  Kedves barátom!  
  Feleségemet ősz óta most másodszor lepte meg az orbáncz,
n
Jegyzet
Feleségemet ősz óta most másodszor lepte meg az orbáncz
– l. 1885.
mely nála nagy betegséggel szokott lefolyni. Az első szabadabb lélekzetvételt használva: sietek szerencsekivánatomat kifejezni; tudod hogy senki öszintébben s valódibb örömmel nem teszi azt, mint én. Adja Isten, hogy az új méltóságban (mert több az mint hivatal), sokáig s boldogúl élj! Ha az életben még módom és kedvem lesz
Pest
Budapest
re menni:
n
Jegyzet
Ha az életben még módom és kedvem lesz
Pest
Budapest
re menni
Tompa
Tompa Mihály
1865 szeptemberének első két hetében gyógykezeltetése végett
Pest
Budapest
re látogatott, ahol Aranyék vendégszeretetét élvezhette. Az AJLI II. jegyzete szerint: „1865 szeptember elején
Tompa
Tompa Mihály
Pest
Budapest
en járt, hogy orvosokkal tanácskozzék.
Arany
Arany János
nál volt szállva, ott töltött néhány napot. Alakja, ereje csak kevéssé látszott megtöröttnek s ha bajait feledte, régi pompás adomázó kedve is vissza-vissza tért és hamiskás mosolya gyakran megjelent bajuszkája végén.” (246–247.)
felkereslek a palotában, hol a lakozást senki sem érdemli meg jobban mint te.
n
Jegyzet
felkereslek a palotában, hol a lakozást senki sem érdemli meg jobban mint te
– Az eredetileg
Szalay László
Szalay László
nak szánt, és kialakításánál az ő elképzeléseit is figyelembe vevő titkári lakást végül (takarékosságból) bérbeadták, míg
AJ
Arany János
csak a 800 forintos lakbér vagy egy szerényebb lakás között választhatott az akadémiai palota mellé épített bérházban. Ez a súlyos sértés
AJ
Arany János
-t majdhogynem a titoknoki tisztségtől való visszalépésre sarkallta, de végül a sérelmet magába temette. Fájdalma egy vers (Ártatlan dac) születését eredményezte. Vesd össze az 1915. és 2024. levéllel és jegyzeteivel. A titkári lakást majd 1867-től foglalhatta el.
 
  Isten áldjon meg benneteket!  
  Hanva, februar 1. 1865  
  igaz barátod  
 
TompaMihály
Szerkesztői feloldás:
Tompa Mihály
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 663.) Válasz
AJ
Arany János
1865. jan. 26-i levelére (1913.)