Aranysárkány fejléc kép
 
MAJOMI JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1865. február eleje
 
 
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
t üdvözli; feltehetőleg akadémiai titkárrá választása alkalmából is gratulál.
 
 

Megjegyzések:

elveszett. – Utalás a levélre:
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „A.
Szuha
Alsószuha
.
M. J.
Majomi József
urnak. Örömmel vettük becses és kedves sorait. Szívtől szívhez. Hogy azonban a választ későbbre kell halasztanunk, az nekünk esik nehezebben. Fogadja egyelőre viszont üdvözlésünket s minden jó kivánatunk őszinte kifejezését.” ( Ko 1865. 8. sz. febr.19. 192.; AJÖM XII. 266., 589.) Majomi József a Hanva melletti Alsószuhán volt lelkész és
Tompá
Tompa Mihály
n keresztül fizethetett elő a Ko-ra (vesd össze a 1513. levél névsorát: „58. Tisztelendő
Majomi Jósef
Majomi József
ref. lelkész urnak. A.
Szuhá
Alsószuha
n. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Putnok.”).
AJ
Arany János
Hanván tartózkodva ismerkedhetett meg vele. ( AJÖM XII 589.)