Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – HORVÁTH CYRILLNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. február 7.
 
  Főtisztelendő Úr!  
  Van szerencsém a Gorove-dijra
n
Jegyzet
Gorove-díjra
– A Gorove László,
Lajos
Gorove Lajos
és
Károly
Gorove Károly
által 1839-ben alapított jutalom (amelyet e korszakban az erkölcstudomány, a széptan és a magyar művelődéstörténet évenként felváltva beérkező pályamunkái kaphattak meg) az 1860-as években 30 forint volt. Ezt a legjobbnak ítélt mű nyerhette el – feltéve, ha az megütötte az elvárt tudományos színvonalat (amennyiben nem, akkor a jutalmat nem osztották ki). Az 1865-ben kitűzött pályázat címe: „Minő befolyást gyakorol a természettudományok újabb fejlődése az emberi lélek és akarat szabadságát védő bölcseletre? A legújabb természettudományi irányok közül melyik az, mely a bölcselettel összeütközik, s ezen bölcseletet kell-e tökéletlenséggel vádolnunk vagy pedig a vele ellenkező természettudományi irányt?” 1865-ben a jutalmat nem adták ki. A bírálók: Horváth Cyrill mellett Purgstaller József és Greguss Ágost voltak. ( Fekete 1988. 103– 106.)
be
é
Beszúrás
rkezett pályamunkák közűl a II. számút
n
Jegyzet
a II. számút
– cím nélküli, pusztán jeligés dolgozat: „To be or not to be.” Hamlet. ( Ko 1865. 8. sz. febr. 19. 190.) A bírálók ezt ítélték a legjobbnak, „mivel a bölcsészetben jártas és tájékozott, mélyebbre ható és elvszerűen következtető elméről tanuskodik, s a kérdést, bár lényeges hézagokat hagyva, de mégis oly szellemben és irányban tárgyalja, mint a feladat kívánja, dicsérettel kitüntetendőnek indítványozta.” Nyomtatásra azonban már nem tartották megfelelőnek. ( AJÖM XIV. 119. 111–112.)
Főtisztelendő urhoz mint kinevezett birálóhoz, visszavárás mellett, általtenni.  
  Maradván  
  Főtisztelendő urnak  
 
Pest
Budapest
, febr. 7. 1865.  
  tisztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  titoknok