Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOLDY FERENCNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. február 9.
 
  Méltoságos úr!  
  Mátyás Florián
n
Jegyzet
Mátyás Florián
Mátyás Flórián (1818–1904): nyelvész, történeti forráskritikus, az első nyelvtörténeti szótár készítője, ekkor az Akadémia levelező tagja (1896-tól rendes tag)
l.
Szerkesztői feloldás: levelező
tagtól ma levelet kaptam, mely szerint értekezését vagy felhozza a közelebbi űlésre vagy felküldi.
n
Jegyzet
értekezését vagy felhozza a közelebbi űlésre vagy felküldi
– A Ko akadémiai tudósításában: „Még Mátyás Florián l. t. értekezése volt bejelentve, de elkésett (annyira, hogy bár a szerző Pécsett e hó 9-án tette postára, csak 14-én jutott
Pest
Budapest
re s 15-ikén a titoknok kezéhez) hihetően a közlekedést gátló hófuvatagok miatt.” ( Ko 1865. 8. sz. febr. 19. 190.). Bár ismét be volt jelentve,
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
előadásának elhúzódása miatt a nyelv- és széptudományi osztály egy hónappal későbbi ülésén sem hangzott el ( Ko 1865. 12. sz. márc. 19. 286.); a Magyar nyelvritkaságok c. értekezés felolvasása végül csak az osztály máj. 15-i ülésén történt meg, Szepessy Imre előadásában ( Ko 1865. 21. sz. máj. 21. 502.). A szerző méltatlankodására utal az AJÖM XIV.:
Mátyás
Mátyás Florián
az értekezése visszaküldését kérte átdolgozásra;
AJ
Arany János
Szepessy Imre közbenjárását kérte, hogy ettől tekintsen el. (30. sz. 40.)
E szerint, ha Méltoságodnak most kedve nincs épen e tárgygyal sietve fáradni, későbbre ís halaszthatja  
  Maradván  
 
Pest
Budapest
, febr. 9. 1865.  
  tísztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 
tit.
Szerkesztői feloldás: titoknok