Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁDY ÁRON – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1865. február eleje
 
 
[szerkesztői feloldás]
Üzbég mese fordítását küldi a Koszorúba.
n
Jegyzet
Üzbég mese fordítását küldi a Ko-ba
Szeneóber és Ródepáj (Ko 1865. 19. sz. máj. 7. 448–450.), melyet a végén
Sz. Á.
Szerkesztői feloldás:
Szilády Áron
Szilády Áron
jegyez, míg a félév összesített tartalomjegyzékében Csagatai Izsák van szerzőként feltüntetve. Erről
Szilády
Szilády Áron
*-tt jegyzete világosít fel: „Ez a mese a
Vámbéry
Vámbéry Ármin
vel jött üzbek molla elbeszélése után van fordítva. A molla, ha – mint mondá – e mese nyomtatására érdemesíttetnék, magát Csagatai Izsáknak ohajtja e helyen neveztetni”. (Ugyanott 448.)
Üzbég mese fordítását küldi a
 
 

Megjegyzések:

elveszett. – Utalás a levélre:
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „Halasra,
Sz. A.
Szilády Áron
Vettük köszönettel. A molláht
[szerkesztői feloldás]
muzulmán tudóst (perzsa)
köszöntse nevünkben.” ( Ko 1865. 7. sz. febr. 12. 168.; AJÖM XII. 266., 589.)