Aranysárkány fejléc kép
 
P. SZATHMÁRY KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Nagyenyed, 1865. február 12.
 
  Kedves Bátyámuram!  
  Először is engedje meg, hogy igaz szívbeli örömömet kifejezhessem azon a megérdemlett kitűntetésen, mely közelebbről érte; az Akademia eddigi életében ritkán tett olyat, mely a nemzet közérzületével ennyire találkozott volna; kétszeresen örülünk pedig mi, kik a szépmesterségek ugorkafájára kapaszkodnánk, kedves bátyámuram személyében a költészetet s klasszikus ismereteket látván
meg tiszteltetni
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: megtisztel
[törölt]
« n »
t
Beszúrás
etni
.  
  Ha idő
m
Beszúrás
et egészen kedvencz irodalmi foglalkozásaimnak szentelhetném, teljes erőmből azon lennék, hogy kedves Bátyámuramnak más gondja ne legyen, mint arra a Koszorura, melyet a köz lelkesedés tűzött fürteire: de igy ís meg fogom kísérteni, hogy részemről a lehetőt megtegyemc a masik
 [!]
[sic!]
Koszoruért.  
  Bevezetésül itt megy egy beszély.
n
Jegyzet
itt megy egy beszély
– Feltehetőleg az Egy magyar költő a XVI. századból c. történeti elbeszélésről van szó ( Ko 1865. 17–18. sz. ápr. 23. 388–396., ápr. 30. 413–419.), amelynek érkezését
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben üdvözölte: „
P. Sz. K.
Szathmáry Károly, P.
Enyed. A küldemény megérkezett s köszönjük. A többire szeretnénk magánlevelet irni: de annyifelé kellene, hogy nem jut rá idő. Majd egyszer személyesen ’kipanaszoljuk’ magunkat.” ( Ko 1865. 9. sz. febr. 26. 216.; AJÖM XII. 266–267., 590.)
Egy hónapi elöleges megintéssel mindig számolhat reám.  
  Fogadja legforróbb tiszteletem kifejezését.  
 
N Enyed
Nagyenyed
12 febr. 1865.  
  szívesszeretö
 [!]
[sic!]
öccse  
 
P.SzathmáryKároly
Szerkesztői feloldás: P. Szathmáry Károly
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 604.)